Wethouder Willem Joosten gaat aan de slag met de plannen voor het gas het gas halen van de Oranjewijk. (Foto: Chris de Waard).

Leiderdorpse Oranjewijk als eerste van gas los

De Oranjewijk in Leiderdorp staat op de nominatie om als eerste buurt in Leiderdorp van het gas af te gaan. De wijk telt ongeveer 90% particulier woningbezit en is daarom niet de meest voor de hand liggende wijk waar de gemeente ‘quick wins’ kan maken op het gebied van verduurzaming, maar er doen zich twee omstandigheden voor, waardoor de wijk toch als eerste in beeld is gekomen.

Als eerste moet het riool in de wijk de komende jaren worden aangepakt, waardoor de straten toch al open gebroken moeten worden. Dan kan er meteen een warmtenet worden aangelegd. Tweede belangrijke punt is de warmterotonde die wordt aangelegd om restwarmte uit de Rotterdamse haven naar onze regio te transporteren als alternatieve bron voor de stadsverwarming. Die warmterotonde komt vlak langs de Oranjerijk, waardoor aantakken relatief eenvoudig mogelijk wordt.

Warmtehub
Overigens is er voor het aansluiten van de wijk op die warmterotonde meer nodig. Zo moet er een zogenaamde warmtehub worden gebouwd in de omgeving. Het gaat daarbij om een flink gebouw met installaties die ervoor zorgen dat de warmterotonde goed kan functioneren. Die hub kan niet in de wijk worden geplaatst, maar komt mogelijk op een vrij kavel langs de Willem-Alexanderlaan.

Innovatiesubsidie

Voordat Leiderdorp aan de slag gaat met verduurzamingsprojecten als die in de Oranjewijk, moet de gemeente goed uitzoeken of er gebruik gemaakt kan worden van nieuwe technieken. Dat vindt in elk geval het CDA Leiderdorp. Raadslid Huibrecht Bos riep het college op daar serieus werk van te maken, want het rijk heeft flinke subsidiebedragen klaar liggen voor dergelijke innovatieve projecten. “En die potten zitten nu nog goed vol,”zegt Bos die het gaaf zou vinden als Leiderdorp zo’n voorbeeldproject zou kunnen uitvoeren.

Wethouder Joosten wil best kijken naar de subsidiemogelijkheden, maar wijst er op dat Leiderdorp ook zonder bijzondere projecten een slag zal moeten maken op het gebied van duurzaamheid. Zijn eerste prioriteit is dan ook het verwerven van voldoende steun onder de woningeigenaren in de Oranjewijk. Hij rekent een beetje op minimaal 70% deelnemers in de wijk. Als het veel minder zou worden, wordt het ingewikkeld om het project uit te voeren, maar de signalen lijken gunstig. Tijdens een recent gehouden informatiebijeenkomst was de stemming goed. Of, zoals Joosten het verwoordt:  “De grondhouding was positief”.

Duurzaamheid Leiderdorp Politiek Warmterotonde


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×