Duoraadslid Marc Newsome van de PvdA Leiden pleit voor het afschaffen van de sollicitatieplicht voor zestigplussers.

PvdA Leiden wil afschaffing sollicitatieplicht zestigplussers

De PvdA Leiden wil dat de gemeente Leidenaars die ouder zijn dan zestig jaar en die een bijstandsuitkering ontvangen, niet langer verplicht om te solliciteren. De gemeente Rotterdam besloot vorige week dat het verplicht versturen van sollicitatiebrieven geen zin heeft als werk vinden kansloos is, en schafte de verplichting voor zestigplussers af. Duoraadslid Marc Newsome van de PvdA Leiden hoopt dat Leiden dat voorbeeld zal volgen.

Reanne van Kleef sprak met duoraadslid Marc Newsome van de PvdA Leiden over het mogelijk afschaffen van de sollicitatieplicht voor zestigplussers.

Newsome: “Als De Partij van de Arbeid vinden we het belangrijk dat we investeren in mensen, in plaats van ze steeds maar sollicitatiebrieven te laten blijven schrijven, zonder werk te vinden. Sommige Rotterdammers hebben al meer dan duizend brieven verstuurd. Dat leidt tot duizend afwijzingen en even zoveel teleurstellingen. Dat werkt niet”.

De PvdA vraagt het Leidse college nu om ook hier de sollicitatieplicht te schrappen en voor de betrokkenen op zoek te gaan naar andere alternatieven. Newsome denkt daarbij aan het doen van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of het verlenen mantelzorg: “We moeten maatwerk bieden. Dat past ook prima in het Leidse beleidsakkoord, waarin is opgenomen dat het aantal mensen met bijstand dat geen kans maakt op een reguliere baan, wél mee moet blijven doen in de samenleving”.

 

Advertentie

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×