De Leiderdorpse gemeenteraad kwam vrijdagmiddag bij elkaar voor het bespreken van de begroting. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Leiderdorpse begroting aangenomen, maar echt debat blijft uit

In recordtempo zijn vrijdagmiddag de Leiderdorpse begroting en een vijftiental moties door de gemeenteraad geloodst. De begroting werd met enthousiasme ontvangen – ‘het gaat goed met Leiderdorp’ -, maar over de hoogte van de lokale lasten en de hoeveelheid duurzame energie die op dit moment wordt opgewekt in het dorp, waren nog wel wat vragen. In een tweetal moties is het college opgeroepen om daar verandering in te brengen.

Vorige maand gaf het college in Leiderdorp al een toelichting op de begroting. Er wordt ruim 20 miljoen geïnvesteerd, waarbij de focus ligt op vervanging van het riool, onderhoud van bruggen en op de wegen in het dorp. Voor de helft van de investeringen moet overigens wel geld worden geleend, waarvan D66 zich afvraagt of dat verstandig is. “Het zijn economisch goede tijden, waarin je juist geld opzij moet zetten en niet moet lenen”, aldus fractievoorzitter Jeroen Hendriks. “Wij zouden dat graag anders zien.”

Voor of tegen
Tot een inhoudelijk debat daarover kwam het echter niet. De tijdsplanning was zeer strak – voor de hele begroting en bijkomende algemene beschouwingen stond maar één middag – en de handhaving van de planning door burgemeester Laila Driessen was zo mogelijk nog strakker. Voor de zes Leiderdorpse partijen was het daardoor lastig om – afgezien van het noemen van de eigen argumenten – inhoudelijk in debat te gaan over elkaars punten van zorg en bleef het bij de vijftien moties voornamelijk bij het opnoemen van ‘voor’ of ’tegen’.

Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met Hugo Langenberg (LPL), Bart Hoenen (VVD), Jeroen Hendriks (D66) en wethouder Jeff Gardeniers (Financiën)

Een motie van D66 en de drie coalitiepartijen – LPL, VVD en CDA – om de lokale lasten in Leiderdorp structureel te verlagen, haalde het, ondanks het negatieve advies van wethouder Jeff Gardeniers (Financiën), met brede steun. “Ik vind dat een heel lastig onderwerp”, zei Gardeniers. “Daarvoor zullen we moeten gaan bezuinigen. En gaan we het dan hebben over zwembaden of andere zaken?” Gardeniers wil graag van de gemeenteraad horen hoe hij te werk zou moeten gaan.

Afwezige coalitie-raadsleden
Ook wethouder Willem Joosten (Duurzaamheid) is door de gemeenteraad aan het werk gezet. In de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2018 eindigde Leiderdorp op plek 292. “Dat is niet eens bij de eerste helft”, verzuchte LPL-fractievoorzitter Hugo Langenberg. “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onze duurzaamheidsdoelen wel halen?” VVD-fractievoorzitter Bart Koenen wilde vooral weten met welke criteria allemaal rekening is gehouden. Daarover probeert Joosten contact te krijgen met de onderzoekers, ‘maar dat is nog niet gelukt’.

GroenLinks kwam echter meteen al met een motie waarin wordt opgeroepen de hoeveelheid duurzame energie jaarlijks te verdubbelen. “Ik kan nu niet overzien welke gevolgen dat allemaal zal hebben”, zei Joosten. “Zo’n ambitie moet wel ergens op gebaseerd zijn.” Met een kleine aanpassing haalde de motie het bij, gebrek aan een meerderheid van de coalitie – twee van hun raadsleden waren afwezig -, met steun van de gehele oppositie. De komende vier jaar moet er dus flink werk worden gemaakt van de opwekking van duurzame energie.

Advertentie

Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×