(Foto: Buro JP).

Leiden verlengt convenant duurzame mobiliteit

Wethouder Martine Leewis (Duurzaamheid, Mobiliteit) en Jan Breugem (mobiliteitsmakelaar Rijnland) ondertekenden gisteren het convenant ‘Bereikbaarheid Haaglanden en Rijnland 2018-2020’. Met de verlenging van het convenant wil de gemeente Leiden haar werknemers blijven stimuleren duurzaam te reizen en Leidse organisaties aanmoedigen hun steentje bij te dragen aan duurzame mobiliteit.

De samenwerking met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland past bij de doelstellingen uit het gemeentelijk Beleidsakkoord 2018-2022. Het college wil investeren in duurzame mobiliteit en stimuleert fietsen. Wethouder Martine Leewis roept Leidse bedrijven en instellingen van harte op zich aan te sluiten bij het convenant: “Voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van Leiden en regio is het nodig samen de schouders te zetten onder duurzame alternatieven van vervoer. Samen kunnen we een blijvende gedragsverandering realiseren.”

Inhoud convenant
Naast het stimuleren van duurzaam reizen, ondertekent de gemeente het convenant om te werken aan CO2-reductie en vitaliteit van Leidse inwoners. Ook denkt Bereikbaar Haaglanden en Rijnland mee over een betere vorm van stads- en bouwlogistiek. Bedrijven en instellingen die concreet aan de slag willen, worden ondersteund door Jan Breugem, mobiliteitsmakelaar van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland.

Bereikbaar Haaglanden en Rijnland is een samenwerkingsplatform van meer dan honderd organisaties, bedrijven en gemeenten uit de regio. De gemeente Leiden ondertekende in 2015 als één van de eerste gemeenten in de regio Rijnland het convenant. Initiatiefnemers van het platform zijn VNO-NCW West, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, evofenedex, TLN en de gemeente Den Haag.

Meer informatie over Bereikbaar Haaglanden en Rijnland staat op www.bereikbaarhaaglanden.nl. Acties voor werkgevers en werknemers staan op www.ga3punt0.nl.

Advertentie

Duurzaamheid Leiden Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×