Hengelsportvereniging VVB dringt aan op een robuuste aanpak van het riool. In veel Voorschotense sloten zit vrijwel geen vis meer. (Foto: VVB).

Raad Voorschoten kiest vanavond rioolplan

Vanavond stelt de Voorschotense gemeenteraad de kaders vast voor het zogenaamde ‘waterketenplan’ waarin wordt geregeld hoe de gemeente de komende jaren wil omgaan met de riolering in het dorp. Het college legt de raad drie scenario’s voor waaruit gekozen kan worden. Minder geld uitgeven aan het riool en alleen optreden bij problemen, doorgaan op de huidige voet waarbij bestaande achterstanden groter worden en problemen dus vooruit wordt geschoven of een robuuste aanpak.

Hogere rioolheffing bij robuuste aanpak
Die laatste variant heeft de voorkeur van de college. “Maar de raad is aan zet”, stelt wethouder Lamers die in het voorjaar van 2019 met een uitgewerkt plan wil komen op basis van deze keuzes die de raad vanavond maakt. In financiële zin heeft de gemeente in de vorige week aangenomen begroting geld gereserveerd voor voortzetting van het huidige beleid. Het gaat daarbij om 1.840.000 euro per jaar. Kiest de raad voor een robuuste aanpak dan verdubbelt dat bedrag voor de komende acht jaar. Om dat te kunnen betalen wordt de rioolheffing in dat geval verhoogd.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Monique Lamers over de aanpak van het Voorschotense riool.

De PvdA voegt daar vanavond nog een vierde variant aan toe. de partij komt met een amendement dat uitgaat van een tussenvariant die ‘huidig beleid extra’ wordt genoemd. Daarbij wordt uitgegaan van een meer geleidelijke vervanging van het riool zodat de kosten over meer jaren verspreid kunnen worden.

Visserijbelangen
Het minimumscenario waarbij de gemeente alleen reageert op calamiteiten levert op termijn hogere kosten op, zo voorspelt Lamers. Bovendien moet er echt werk gemaakt worden van de nu vaak slechte waterkwaliteit in het dorp. Daarop wijst ook Hengelsportvereniging Voorschotense Visserij Belangen (VVB). In een brandbrief aan de raad stelt het bestuur van de VVB dat de robuuste aanpak hard nodig is.

“Hoewel de kwaliteit van het oppervlaktewater gedurende de laatste decennia er in het algemeen op vooruit is gegaan, is dit helaas niet het geval geweest in Voorschoten”. Uit metingen die de vereniging sinds tien jaar uitvoert in de Voorschotense vijvers en singels blijkt dat de waterkwaliteit de afgelopen tien jaar juist bergafwaarts is gegaan”. Volgens de VVB is dat vooral te wijten aan de slechte staat van het riool en aan riooloverstorten na zware regenbuien.

Als na zware regenbuien, die steeds vaker gaan voorkomen, voedselrijk rioolwater in het oppervlaktewater stroomt, leidt dat tot overdadige groei van algen en kroos, waardoor zuurstoftekort optreedt met massale vissterfte tot gevolg. “Dat is de afgelopen tien jaar ook al verschillende keren gebeurd,” schrijft de VVB die ook wijst op het gevaar van uitbraak van botulisme.

Dode sloten
Dat massale vissterfte de laatste tijd minder voorkomt is volgens de hengelsportvereniging geen goed teken. De oorzaak is namelijk gelegen in het feit dat er gewoon geen (grote) vissen meer zijn. De vereniging meldt dat de dode sloten hebben geleid tot circa tweehonderd opzeggingen van leden in de afgelopen vijf jaar. De visstand herstellen door het uitzetten van vis heeft in de huidige omstandigheden geen zin. Daarvoor moet eerst de waterkwaliteit weer op orde zijn.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×