Afval scheiden in Voorschoten moet naar een hoger plan, wil het dorp in 2030 geen restafval meer hebben. (Foto: Gemeente Voorschoten).

Voorschoten stelt ambities afvalscheiding naar beneden bij

In 2030 wil Voorschoten dat er geen restafval meer in het dorp is. Door steeds betere scheiding moet tegen die tijd al het afval weer als grondstof kunnen worden gebruikt. Een mooie ambitie, maar de weg er naartoe is hobbelig. Om op schema te blijven had in 2018 fors meer afval gescheiden moeten worden dan is gebeurd en daarom stelt wethouder Lamers de ambities voor 2020 nu naar beneden bij. Een slecht signaal vinden verschillende politieke partijen.

Chris de Waard in gesprek met de Voorschotense wethouder Monique Lamers van GroenLinks over afvalscheiding.

Dat mag zo wezen, vindt Lamers, maar het kan niet anders: “Het is niet realistisch om nu ineens een enorme sprong te maken. We zijn ambitieus en doen ons best, maar we moeten onszelf wel realistische doelen stellen. Doelen die we op voorhand al niet kunnen halen, zijn ook niet handig”.

Over een paar maanden komt met en tussenrapportage over de stand van zaken rond de Voorschotense afvalscheiding. Daar moet dan ook een plan van aanpak bij komen om ervoor te zorgen dat de opgelopen achterstand wordt ingelopen. Lamers: “Want 2030 blijft staan als jaartal voor het behalen van het einddoel”.

Onder andere via de website Voorschoten maakt het verschil worden inwoners nu ook al opgeroepen om meer werk te maken van afvalscheiding.

Advertentie

Politiek Voorschoten


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×