(Foto's Emile van Aelst)

Gouden Speld voor Hennie Korthof en 50.000 euro voor Stichting Urgente Noden Leiden

Dinsdagmiddag vierde SUN Leiden, Stichting Urgente Noden, haar 10 jarig bestaan. De stichting zet zich in voor mensen die, vaak buiten hun schuld, in financiële problemen terecht zijn gekomen en niet terecht kunnen bij de loketten van het rijk of de gemeente. Jan Siebols, oud voorzitter SUN Leiden en Nathalie Boerebach, voorzitter SUN Nederland openden de middag en gaven een uitleg over de rol van de SUN noodhulpbureaus. Nadja Jungmann, lector schulden en incasso Hogeschool Utrecht, gaf een korte lezing over de impact van schulden en armoede op het gedrag van mensen.

Wethouder Marleen Damen sloot de middag op bijzondere wijze af. Allereerst overhandigde zij Wilbert Bots, voorzitter SUN Leiden, een cheque ter waarde van  50.000,00 euro voor een nieuw op te richten sociaal leenfonds.

Hierna werd er afscheid genomen van bestuurslid Ada van Mil en bureaucoördinator Hennie Korthof. Voor Hennie Korthof had de wethouder nog een extra verrassing, zij ontving De Gouden Speld van de Stad Leiden voor haar verdiensten voor de samenleving.

Hennie Korthof heeft zich altijd al ingezet binnen het sociale domein. 10 jaar geleden begon Hennie Korthof met haar werkzaamheden bij SUN Leiden. Deze stichting groeide in de loop der jaren uit tot een niet meer weg te denken pion binnen het armoedebeleid van de gemeente Leiden. Hennie Korthof was een uitstekend verbinder. Dankzij haar kwam er een vruchtbare samenwerking tot stand tussen de adviescommissie van de stichting en de gemeente Leiden. Ook heeft Hennie Korthof een doorslaggevende rol gespeeld bij het succesvol functioneren van de breed samengestelde Raad van Advies.

Het succes van SUN Leiden komt voor een goed deel op haar conto. Naast haar werkzaamheden was ze ook als vrijwilliger enorm actief. Ze was in de jaren 80 adviseur bij de Leidse Rechtswinkel en ze was tot medio de jaren ’90 voorzitter van de bestuurscommissie van het Instituut Burgerraadslieden. In de jaren ’90 was ze begeleider bij de Technische emancipatie club voor meisjes (Technika-10) en vanaf het jaar 2000 was ze 10 jaar lang secretaris van STAL (Stichting Levend Ambacht Leiden). Van 2006 tot 2016 was ze een zeer actief bestuurslid van STIEL en sinds 2010 is ze vrijwilliger bij de Open Monumentendagen.

Hennie Korthof heeft zich zowel in haar professionele als vrijwillige loopbaan op een voortreffelijke wijze op verschillende terreinen langdurig dienstbaar gemaakt aan de Leidse samenleving. Iedereen binnen het sociale domein is met haar bekend. Ze is een voorbeeld en een inspiratiebron voor velen en ze heeft zich altijd ingezet voor mensen die het minder hebben of (tijdelijk) in de knel zitten. Hennie Korthof is een ambassadrice voor de stad Leiden.

Na het afscheid werd de middag afgesloten met afscheidsreceptie en een gezellige borrel, waar veel vrienden, familie en collega’s op afkwamen.

Advertentie

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×