Nadat het Leiderdorpse college vandaag constituerend beraad hield in de eerste vergadering na de wethouderswissel is onderling afgesproken hoe de portefeuilles in de nieuwe samenstelling worden ingevuld. (Foto: Chris de Waard).

Binnendijk krijgt zwaardere portefeuille dan voorganger

De nieuwe Leiderdorpse CDA-wethouder Daan Binnendijk krijgt het een stuk drukker dan zijn voorganger. Dat kan ook, denkt het college, want in tegenstelling tot Gardeniers gaat Binnendijk fulltime aan de slag. Gardeniers werkte vier dagen om ook één dag per week aan zijn eigen bedrijf te kunnen besteden.

Dat Binnendijk een nieuwe baan heeft, is ook goed nieuws voor de gemeente Voorschoten. Daar had hij sinds de verkiezingen wachtgeld en dat stopt nu.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Binnendijk over zijn portefeuille.

Binnendijk neemt de oude portefeuille van Gardeniers helemaal over en krijgt er vier taken bij. Het subsidiebeleid, de coördinatie van de Omgevingswet, dienstverlening en aanbestedingen.

De volledige portefeuille van Binnendijk ziet er als volgt uit:

Programma Meedoen in Leiderdorp
Maatschappelijk vastgoed
Kunst en cultuur
Coördinatie subsidiebeleid

Programma Aantrekkelijk Leiderdorp
Integraal beheer openbare ruimte inclusief begraafplaats
Milieu en afval
Dienstverlening

Programma Bestuur en organisatie
Financiën
Aanbestedingsbeleid
Bedrijfsvoering
Coördinatie regionale samenwerking

Overige
Polders en Groene Hart
Implementatie Omgevingswet

Advertentie

Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×