Leiden komt met nieuw veiligheidsbeleid

Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft het Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2019-2022 vastgesteld en voor besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd. De komende vier jaar zijn ondermijning, huiselijk geweld, woonoverlast, jeugdaanpak en brandveiligheid de hoofdthema’s in het plan. De gemeente Leiden ontwikkelt samen met veiligheidspartners zoals politie, brandweer en GGD voor deze thema’s een nieuwe aanpak.

Signalen van ondermijning wil het college eerder herkennen en het netwerk van alle samenwerkende veiligheidspartners moet verder georganiseerd worden. Om huiselijk geweld en woonoverlast tegen te gaan wordt de samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid geprofessionaliseerd en geïntensiveerd in een zorg- en veiligheidshuis.

Er komt een stedelijke jeugdaanpak. De aanpak die al in de Slaaghwijk en het Jacques Urlusplantsoen gehanteerd wordt, dient hierbij als voorbeeld. Om de brandveiligheid te vergroten wil de gemeente de komende jaren, samen met de partners, meer bewustzijn creëren over brandveilig leven en wat dit betekent voor mensen die wat minder zelfredzaam zijn, zoals ouderen.

Leiden Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×