Nieuw studentenpand Haagweg in gebruik genomen

32

Het verkamerde kantoorpand aan de Haagweg 47 is door de nieuwe bewoners in gebruik genomen. Deze dagen rijden de verhuisbusjes af en aan om de tientallen Minerva-studenten met hun spullen hun intrek te laten nemen in het voormalige blijf-van-mijn-lijfhuis.

Deze diashow vereist JavaScript.

Over de komst van de studenten is bij de bewoners van de omliggende straten veel onrust ontstaan. Ze riepen de Leidse politiek enkele weken geleden nog op om de verleende vergunning voor het laten bewonen van het pand in te trekken. Afgelopen maandag hebben omwonenden nog een hele stapel bezwaarschriften ingeleverd op het Stadsbouwhuis.

Delen

32 reacties

 1. Aad de Haas

  Wordt enkel maar erger met kamerverhuur..of zogenaamde studio verhuur….hier in Noord …loopt het ook de spuigaten uit ..
  Maar doet de gemeente er iets tegen..nee.

 2. Yasing El Ballouti

  Daar was vroeger Cortona gevestigd. Dit was een blijf-van-mijn-lijf-huis. Het gebouw bestaat uit kleine kamers/appartementen waarin de vrouwen met kinderen werden opgevangen en het gebouw heeft grote gemeenschappelijke ruimtes. In dat opzicht is het wel ideaal voor studenten.

 3. De verkamering rukt verder op en maakt steeds meer kapot. Dit gebeurt onder luide aanmoediging van D66 (Destructieven’66), denkluie asocialen met een enorme minachting voor gewone Leidenaren. Je zou maar zo’n groep arrogante Minerva-ballen in je buurt krijgen,

  • Jawel en steunt ook nog eens op een groep stadse yuppen die dadelijk graag rondscheurt in tweedehands Volvo’s en SAAB’s op de toekomstige Rijnlandringwegen. Maar 66 is op de terugtocht in de peilingen. Het vernietigen van de kroonjuwelen inclusief een goed basisonderwijs (4 daagse schoolweek??) heeft geen goed gedaan. Ten eerste moet die RM van de UvL en Dirkie66 gestopt worden in hun te ambitieuze groeiplannen want Leiden kraakt in zijn voegen. De Campus Humanities gaat al ten koste van het WSD complex en haar bewoners. Want ook de herhuisvesting van deze Leidenaren moet nog geregeld worden. Ten tweede moeten er redelijk betaalbare (modulaire) woningen voor studenten beschikbaar zijn b.v. aan de rand van de stad, zodat de overlast tot een minimum beperkt wordt. En de studenten die zich misdragen en overlast blijven veroorzaken moeten door de gemeente en politie hierop aangesproken worden. Zo blijft Leiden voor iedereen prettig en leefbaar. Aan de Raad om hier werk van te maken.

 4. Wat zeuren jullie over overlast waarvan nog moet blijken of dat wel gaat gebeuren. Wacht eerst eens af en oordeel dan pas!

  • De overlast was er al jaren: op de Toussaintkade. Zo ongeveer iedere week kun je deze groep studenten vanuit de Breestraat naar hun kamers horen voorbijtrekken. Op dit stukje Haagweg zijn twee andere Minervahuizen die voor veel overlast zorgen. Het gaat de omwonenden niet alleen om de overlast, maar ook om het pand voor pand oprukken van verkamering. Starters en jonge gezinnen worden uit Leiden weggejaagd.

 5. Dominique Hoogervorst

  En ondertussen nog steeds geen woonruimte voor de hollander die al jaaaaaaren wacht

  Tot zo ver de stop op verkamering

  Heb medelijden met de 2 laatste gezinnen die nu tussen de studenten Zitten

 6. Wat een bagger komt er hierboven weer langs zeg. Ongefundeerde angst, appels met peren etc.
  .
  De gewone Leidenaar maakt zich helemaal niet zo druk om verkamering. Nimby’s doen dat.
  .
  Naast mijn appartement wonen 4 studenten. Vrijwel geen last van. Die paar keer in het jaar dat er een verjaardag of wat dan ook gevierd wordt neem ik op de koop toe.

  • Beetje cheapo om mensen die al tussen veel te veel verkamerde panden zitten, tot nimby te bestempelen. Die paar x dat u last van uw buren heeft, neemt u op de koop toe. Wat fijn voor u. En grootmoedig. Het gaat bij u om een pand met 4 studenten. Hier komen er 37, meer dan 9x zoveel. Die paar x zal hier dus 9x een paar x zoveel zijn. Met een hele grote tuin aan de waterzijde. Niemand is tegen studenten, iedereen is tegen nog meer studentenhuizen in deze omgeving, omdat er al zeer veel overlast wordt ondervonden.
   Studenten moeten wonen: gemeente en universiteit moeten meer campussen realiseren. In 2015 nam het toenmalige college het slechte besluit om de voorgenomen bouw van duizenden studentenwoningen te schrappen. Het resultaat: in een paar jaar tijd zijn diverse buurten ingrijpend van karakter veranderd door de massale verkamering. En niet ten goede. Er is langs de Haagweg al veel overlast.

 7. Jong Leidenaar op

  Jammer dat er nergens wordt beschreven HOE dit is gegaan… Voor de geïnteresseerden: Er moet van de buurt een goedkeuring komen, wanneer er een beslissing zoals deze wordt gemaakt. De vergunning was al verleent, vóórdat het was aangekondigd dat het een studentenhuis zou worden! Daarna zou Lenferink, om de poppenkast op te houden, een rondje buurt doen om te vragen of het goed was als er een studentenhuis zou komen. Nogmaals de vergunning was er al… Eén huishouden heeft Lenferink gezien… Bij de rest durfde hij waarschijnlijk niet aan te kloppen aangezien iedereen erg op tegen is… Samengevat denk ik dat het voornaamste probleem is dat onze gemeente corrupt is en zomaar dingen via achterdeurtjes door pusht. Wanneer gaan wij met z’n allen in zien dat Lenferink een boef is…?

  • Een kritische houding tegenover bestuurders heeft de voorkeur boven slaafs vertrouwen. Dus een kritische beschrijving van ‘hoe het gegaan is’ is welkom. Maar uw relaas blijft erg vaag en scheidt feiten en opinie niet. Zo stelt u direct dat er sprake is van doorgestoken kaart. Lenferink werkt vanaf het begin mee aan de schijnvertoning. ‘Wie stelt bewijst’ luidt het adagium. Wanneer de bewering ernstig is, zoals in dit geval, gaat dat des te meer op. Uw betoog voldoet in het geheel niet aan de vereisten en is op dit moment meer een oefening Lenferink zwart maken. Lenferink beschikt bijvoorbeeld in uw betoog over meer ‘macht’ dan hij feitelijk heeft. Dat is ideaal wanneer men de rol van kwade genius voor hem in gedachten heeft.
   .
   Samengevat, als u het goed voor heeft met de bewoners van de Haagweg, dient u uw zaak het best door hem correct en goed geïnformeerd te behartigen. Loze beschuldigingen zetten kwaad bloed.

   • Jong Leidenaar op

    Kwade genius? Nee. Doorgestoken kaart en achterom weggetjes? Absoluut! Tel het papierwerk maar in de gemeente dat is binnengekomen van de bewoners van de Haagweg, waar tot op heden nog niets mee gedaan is…

   • Ah, de PR-assistent van Lenferink doet ook een duit in het zakje. Volkomen slaafs vertrouwen in de Leidse politiek.

  • Een Leids burger op

   In de verwijzing die ik eerder gaf staat, mijns inziens,duidelijk beschreven hoe het is gegaan. De vergunning is hier niet verleend via een zogenaamde onttrekkingsvergunning maar via een omgevingsvergunning, waardoor het toch mogelijk was om te verkameren ondanks er een verkameringsstop was.

 8. De stop op verkamering geldt voor het verkameren van woonhuizen. Dit pand was een kantoor en daar geldt die stop niet voor.
  Advies voor omwonenden hier: ga met de studenten in gesprek, nodig ze uit en praat over de overlast die jullie verwachten, maak afspraken over eventueel geluidsoverlast, vertel over je eigen levensritme, waarschuw als ze zich niet aan afspraken houden maar doe dat niet agres sief. Zo ken ik 2 huizen naast elkaar waarin en het ene geen en in het andere wel studenten wonen. Daar komt men bij elkaar koffie drinken of nodigen ze elkaar op etentjes uit waardoor men meer van elkaar begrijpt en tolereert, over en weer.

  • Een Leids burger op

   ¨Dit pand was een kantoor en daar geldt die stop niet voor.¨
   Dat klopt en daarom kon de vergunning niet geweigerd worden maar voor de bewoners daar zal het effect hetzelfde zijn alsof het een groot verkamerd woonhuis zou zijn.
   .
   Het punt om bij overlast in overleg te gaan is altijd goed. Maar niet met iedereen zijn goede afspraken te maken. Het punt dat de tegenstanders eerder aanvoerden was dat je (met studenten) wel afspraken kunt maken maar dat dit niet veel helpt omdat het verloop onder studenten zo groot is. (waardoor je dan bezig kunt blijven met steeds proberen weer opnieuw afspraken te maken enz. enz.)
   https://sleutelstad.nl/2018/12/18/d66-leiden-mordicus-tegen-verkamerverbod/#comment-283767
   .

   Te grote concentratie studenten op 1 plek is niet goed: spreiding dus.

 9. In het studentenhuis waar ik het over had, is ook regelmatig verloop. Maar omdat er ook regelmatig bezoek is over en weer, kent men elkaar snel genoeg met een prima relatie met elkaar tot gevolg.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline