(Foto: J.P. Kranenburg).

Incluzio Leiderdorp officieel van start met aanbieden welzijnswerk

Vanaf vandaag hebben inwoners van Leiderdorp te maken met een nieuwe welzijnsorganisatie: Incluzio Leiderdorp. De voor Leiderdorp nieuwe welzijnsorganisatie bundelt de dienstverlening die in het verleden verspreid was over een aantal andere organisaties. Waar Leiderdorpers voorheen terecht konden bij onder andere het Sociaal Team, EVA, Vluchtelingenwerk, Sociaal Cultureel Werk en Pluspunt, kunnen zij voortaan terecht bij Incluzio Leiderdorp in de Sterrentuin.

“Ik heb afgelopen maanden al kennis gemaakt met veel inwoners en organisaties en ben onder de indruk van alle betrokkenheid en ideeën. Ik kijk er naar uit om te gaan samenwerken met zoveel enthousiaste professionals en betrokken inwoners”, aldus Janine de Vries programmaleider van Incluzio Leiderdorp. “Het team deskundigen staat klaar voor alle Leiderdorpers”.

Verschillende deskundigen in één team
Professionals met verschillende expertise maken voortaan onderdeel uit van één team. Dat betekent volgens De Vries dat er voor preventieve en algemene welzijnsvoorzieningen in Leiderdorp nu één ‘voordeur’ is: Incluzio. “Dat moet ertoe leiden dat inwoners minder te maken hebben met verschillende organisaties en eerder passende oplossingen aangereikt krijgen”.

Continuiteit van ondersteuning
Veel van de bestaande activiteiten blijven normaal doorgang vinden. Ook de activiteiten die voorheen werden uitgevoerd onder de paraplu van stichting Pluspunt Leiderdorp keren in 2019 terug. Incluzio is blij dat vrijwilligers zich enthousiast willen blijven inzetten. De locatie van Pluspunt aan de Splinterlaan blijft ook in gebruik voor veel activiteiten. Datzelfde geldt voor jongerencentrum Dwars. Ook de ondersteuning vanuit het Sociaal Team gaat onverminderd door. De meeste medewerkers van het Sociaal Team zijn overgegaan naar Incluzio Leiderdorp. De Vries: “Nagenoeg alle inwoners die in 2018 begeleiding kregen van het Sociaal Team behouden in 2019 hun vertrouwde gezicht”.

WMO-ondersteuning waarvoor een beschikking nodig is van de gemeente, zoals huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen en woonaanpassingen, kan worden aangevraagd via Incluzio Leiderdorp.

Meer informatie
De medewerkers hebben inmiddels hun intrek genomen op hun vaste locatie, De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110. Elke werkdag staan de deuren open tussen 9.00 en 17.00 uur. In de loop van het jaar komen er ook op verschillende plekken inloopspreekuren. Informatie opvragen per e-mail kan via leiderdorp@incluzio.nl.

Leiderdorp Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×