Situatie voor de kap. (Archieffoto: Robbert Beurse).

Start sloop en bomenkap Klaverweide en Corbulo/SKZ

De gemeente Zoeterwoude kan toch op korte termijn starten met de sloop van een aantal oude schoolgebouwen in het dorp. Eerder dreigde fors uitstel toen bleek dat er een vleermuizenkolonie rond de panden huisde. Voordat nu daadwerkelijk met de sloop kan worden begonnen, moet een aantal bomen het veld ruimen. De gemeente heeft daarvoor inmiddels een kapvergunning aangevraagd.

De kap van de bomen is noodzakelijk om ruimte te maken voor de toekomstige bouwwerkzaamheden op de locaties van de voormalige basisscholen Klaverweide en Corbulo/SKZ. Ook zullen enkele ongezonde bomen worden weggehaald. Voor een aantal bomen is het mogelijk om ze te verplaatsen. Hieronder is te zien wat de plannen per boom zijn.

Bron: samenontwikkelen.nu

Vleermuizen
De aanwezigheid van enkele dwergvleermuizen op de locatie Corbulo/SKZ hield de sloop tot nu toe tegen. Recent heeft de gemeente een ontheffing van de Omgevingsdienst Haaglanden ontvangen. Dit betekent dat er tussen 1 april en eind oktober mag worden gesloopt. De sloop van locatie Klaverweide kan al eerder plaatsvinden.

Thematafel
In februari organiseert de gemeente een ’thematafel groen/spelen/parkeren’. Daar gaat zij met bewoners in gesprek om te komen tot een plan waarin zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de verschillende wensen van omwonenden, de ontwikkelaar en de gemeente, zo meldt de gemeente.

Advertentie

Maatschappij Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×