(Foto: Prorail).

NS en ProRail werken mee aan 'Duurzaamste kilometer van Nederland'

Met het ondertekenen van een ‘Green Deal’ committeert spoorbedrijf Prorail zich aan de doelstellingen die de gemeente Leiden heeft om van het Stationsgebied de ‘duurzaamste kilometer van Nederland’ te maken. In de overeenkomst belooft Prorail zich actief in te zetten voor het verduurzamen van de stationsomgeving. Daarbij gaat het om voorop lopen bij zaken als het reduceren van CO2-uitstoot, energieverbruik, duurzame energieproductie en circulair bouwen.

Green Deal getekend
Leerlingen van het Da Vinci College waren vanmorgen bij Leiden Centraal om wethouder Fleur Spijker van Duurzame Verstedelijking, regiodirecteur Jeroen Alting van Geusau van NS en directeur stations Astrid Bunt van ProRail vragen te stellen over de te nemen maatregelen. De spoorbedrijven beginnen hun bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling met een onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen, maar er wordt ook aan heel andere maatregelen gedacht. Bijvoorbeeld het gebruiken van de inhoud van de treinperrons als opslagplaats voor accu’s, waarmee opgewekte zonne-energie ’s avonds en ’s nachts gebruikt kan worden.

 

Prorail wil uiteindelijk alle energie die het bedrijf gebruikt volledig zelf opwekken en de uitstoot van broeikasgassen drastisch beperken. In 2030 wil ProRail het eigen energieverbruik CO2-neutraal hebben en spoorsector als geheel zou in 2050 CO2-neutraal moeten zijn.

Duurzaamste kilometer
Naast de gemeente zijn bij het project nog 27 partijen betrokken. Ambitie is om vóór 2025 de groenste kilometer van Nederland te realiseren in het gebied dat loopt vanaf de Schipholweg tot het Stationsplein.

Station Leiden Centraal
In Leiden worden al duurzaamheidsmaatregelen genomen. Zo wordt LED-verlichting aangebracht op het station, bij de spoorvernieuwing worden ‘ecodwarsliggers’ gebruikt, waarbij er tijdens de productie minder CO2 vrijkomt. Ook wordt spoorgrind hergebruikt en worden er rond het spoor nestkasten opgehangen om mussen een plekje te geven. Bij de ontwikkeling van de nieuwe fietsenstallingen in Leiden wordt we de energiebehoefte zo veel mogelijk teruggedrongen en wordt waar mogelijk gebruikt gemaakt van hergebruikte materialen.

 

Advertentie

Duurzaamheid Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×