In de Stadsgehoorzaal werd in verschillende groepen gewerkt aan de toekomstvisie van het gebied rond het Energiepark aan de Langegracht. (Foto's: IJsbrand Terpstra).

Combinatie van veel kleinschalige functies in Energiepark

Van alles een beetje. Dat is de voorlopige conclusie over de toekomst van het Energiepark. Zowel uit een stadsenquête als uit de participatiebijeenkomst die gisteren in de Stadsgehoorzaal plaatsvond, komt een beeld naar voren van een groot park, omringd door wat woningen en met hier en daar wat (ambachtelijke) horeca. “Maar wij vinden het belangrijk dat dit gebied in ieder geval echt deel wordt van de binnenstad”, vatte projectleider Simone Eefting de wens van de gemeente nog maar eens samen.

Op een eerste bijeenkomst in december startte de gemeente Leiden met een participatietraject om de toekomst van het gebied rond het Energiepark vorm te geven. Gisteravond vond daarvan de eerste inhoudelijke bijeenkomst plaats, die door het grote aantal aanmeldingen (180) niet in Nieuwe Energie plaatsvond, maar waarvoor in allerijl de Stadsgehoorzaal was geboekt. Aan vierentwintig tafels gingen de 120 aanwezigen in gesprek. “De reacties die hier uitkomen kunnen heel waardevol zijn”, zei wethouder Fleur Spijker ter introductie, “als je ook echt het gesprek met elkaar aangaat aan die tafel.” In drie rondes gebeurde dat ook, waarbij zowel veel eisen – ‘geen evenementenboulevard’ – als wensen – ‘groen’, ‘woningen’ – werden genoemd.

Verslaggever IJsbrand Terpstra was aanwezig in de Stadsgehoorzaal en sprak met verschillende aanwezigen. Als eerste met wethouder Fleur Spijker.

Groen en geen parkeren
Ter voorbereiding op de bijeenkomst werden de resultaten van een stadsenquête gepubliceerd. Daaruit komt een duidelijk beeld naar voren. Meer dan 80% van de respondenten geeft aan groen belangrijk te vinden, bijna 70% ziet wel wat in kleinschalige evenementen. “Onversterkt akoestisch kan bijvoorbeeld. Een boeken- of vlooienmarkt past ook. Maar niet te laat en te lang door”, concludeert onderzoeksbureau Volq uit de antwoorden op de open vragen. Het minst populair is parkeren in het gebied, slechts 23% ziet dat als een goede invulling van het gebied.

De enquête maakt volgens de gemeente duidelijk dat ‘kleinschaligheid het kernwoord is’, een conclusie die ook in de Stadsgehoorzaal meerdere keren werd herhaald. En niet voor niets. Want dat beeld sluit naadloos aan bij de ambities van het huidige college. D66, GroenLinks en PvdA spraken afgelopen voorjaar af dat ‘het Energiepark en het naastgelegen gebied unieke kansen bieden om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met woningbouw en kleinschalige culturele evenementen’. De twee verantwoordelijk wethouders steken dan ook niet onder stoelen of banken dat ze blij zijn met de voorlopige uitkomsten van de participatie.

Geen herrie
In de Stadsgehoorzaal ging het meerdere keren echter over de vraag wat ‘kleinschalig’ dan precies betekent. Volgens wethouder Yvonne van Delft zijn er al veel functies in het gebied, waardoor kleinschaligheid vooral betekent dat al die functies naast elkaar kunnen bestaan. “Ik denk dat je naar iets zoekt dat aanvullend is aan de huidige functies, en dat die niet schaadt.” Verder benadrukt ze dat evenementen – waarover veel onrust leeft in de buurt – niet altijd voor (geluids)overlast hoeven te zorgen. “Als je aan een evenement denkt, hoeft dat niet altijd herrie te betekenen. Dus we zoeken naar wat er dan wel kan, omdat het wel een levendig gebied moet worden.”

De avond, die overigens nogal stroef begon doordat de aanwezigen wel heel kinderlijk en uitgebreid werd uitgelegd wat ‘participeren’ is – ‘en dat is zonde van onze tijd’ -, eindigde uiteindelijk met vragende blikken. Want hoewel er een duidelijk beeld was ontstaan dat overeenkomt met het beeld uit de enquête, wil iedereen nu graag weten wat er met alle input gaat gebeuren. Spijker legde uit dat er daarmee ‘verder getrechterd’ gaat worden en volgens projectleider Eefting gaat de gemeente nu vooral het ‘waarom’ kijken. “Zo kunnen wij inschatten wat er uiteindelijk goed of fout gaat als we bepaalde keuzes aan de raad voorleggen.”

Volgende bijeenkomst
Op 26 maart is er een volgende bijeenkomst, waar nog verder inhoudelijk op het gebied wordt ingegaan. Het participatietraject moet in juni uiteindelijk leiden tot een voorstel aan de gemeenteraad, die zich dan over de toekomst van het Energiepark buigt.

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Leids Mediafonds.

Leiden Toekomst Energiepark Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×