Een impressie uit de presentatie voor de herontwikkeling van het Wernink Terrein. (Foto's: Chris de Waard).

Herontwikkeling Wernink Terrein tot woonwijk kost twintig miljoen

Om het in onbruik geraakte terrein van betoncentrale Wernink te transformeren, is een investering nodig van zo’n twintig miljoen euro. Dat bleek gisteravond tijdens een presentatie van de gemeente en de ABB Bouwgroep uit Sliedrecht. ABB heeft het terrein aangekocht en wil er een wijk bouwen met een kleine zeshonderd woningen en commerciële voorzieningen. Dat moet een mix worden van appartementen in alle vormen en maten en ongeveer tien procent grondgebonden stadsvilla’s. Het is de bedoeling dat in 2021 begonnen wordt met de bouw.

Chris de waard sprak met adjunct-directeur Frank van Dijk van de ABB Bouwgroep die aan een plan werkt voor ongeveer zeshonderd woningen op het Wernink Terrein.

Tunnel naar Morskwartier
Verreweg het grootste deel van de benodigde miljoenen om het terrein te kunnen gebruiken, gaat naar een extra ontsluiting tussen het Wernink Terrein en de achterliggende wijk Morskwartier. De kosten voor een tunnel onder de spoordijk zijn becijferd op een slordige dertien miljoen euro. Daarbij komen nog de kosten van de aanpassing van de kruising van de Amphoraweg en de Dr. Lelylaan, sanering van het terrein en de verdubbeling van de Churchillbrug. Dat laatste is op termijn sowieso nodig door de autonome groei van het autoverkeer. De ambitie van het stadsbestuur om de binnenstad autoluw te maken zorgt ervoor dat het aantal auto’s op deze weg sneller toe zal nemen.

Bedrijventerrein levert te weinig op
Voor de herontwikkeling zijn drie scenario’s uitgewerkt. Een met alleen wonen, een met alleen bedrijven en een mix. Uit die studies is gebleken dat de enorme investeringen die gedaan moeten worden in alle gevallen noodzakelijk zijn. Daardoor valt de bestemming als bedrijventerrein af. Dat levert onvoldoende op om de kosten voor de infrastructurele aanpassingen te kunnen dragen.

Geen autovrije wijk
Vorig jaar opperde GroenLinks om van het Wernink Terrein de eerste autovrije wijk van Leiden te maken. Dat gebeurt niet. Wel wordt er gemorreld aan de Leidse parkeernorm. Er wordt nu gerekend met een norm van 1, waar normaal gesproken, afhankelijk van het type woning en de plek in de stad, een norm tussen de 1,2 en 2 wordt gehanteerd. De wijk autovrij maken levert volgens de gemeente ook niet automatisch een groot financieel voordeel op. Zonder auto’s moeten er ov-alternatieven komen en ook bussen hebben een goede ontsluiting nodig.

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×