Een visualisatie van de te realiseren nieuwbouw tussen de Agaatlaan, de Smaragdlaan en de Turkooislaan.

Circa honderdvijftig sociale nieuwbouwappartementen aan Turkooislaan

De Raad Bouw uit Katwijk gaat de locatie Turkooislaan 131 in de Hoge Mors herontwikkelen. De bestaande gebouwen worden gesloopt en maken plaats voor honderd tot honderdvijftig kleine appartementen. Het is de bedoeling dat honderd procent van de nieuwbouw bestaat uit sociale woningen, maar 85 procent is de absolute ondergrens die de gemeente met de ontwikkelaar heeft afgesproken. Na oplevering gaan de woningen naar Portaal die ze gaat verhuren.

Net als nu komt het hoogste deel van de nieuwbouw aan de zijde van de Agaatlaan. De hoogte wordt daar maximaal dertig meter. De bebouwing aan de kant van de Turkooislaan gaat qua hoogte aansluiten op die van de woningen in de Tijgeroogstraat. Parkeren moet op eigen terrein worden opgelost. Fietsenstallingen en voorzieningen voor afvalinzameling en installaties komen zoveel mogelijk inpandig en worden zo mogelijk aan het zicht onttrokken.

Nieuw bestemmingsplan
De gebouwen op de locatie waren tot voor kort in gebruik als kerk en kinderdagverblijf. Om woningbouw mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Voor die tijd wordt nog met de omgeving gesproken over de plannen zoals ze nu voorliggen. Die zijn al stevig aangescherpt vergeleken met het oorspronkelijke plan van De Raad. Die wilde meer dan honderdvijftig woningen en een hoogte tot 45 meter.

Leiden Politiek Nieuwbouw Turkooislaan

Meer in dossier Nieuwbouw Turkooislaan

Meer in dossier Nieuwbouw Turkooislaan


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×