Topsport Leiden vreest voor voortbestaan

8

De Stichting Topsport Leiden (STL) maakt zich ernstige zorgen over het belang dat de Leidse politiek hecht aan sport in de stad. Of eigenlijk juist het gebrek daaraan. Het bestuur van de stichting maakt college en raad deelgenoot van die zorgen in een brief waarin ook aandacht wordt gevraagd voor de plaats van sport in de voorgenomen nota ‘Sport en Gezondheid’ waar momenteel aan wordt gewerkt. In die nieuwe sportnota is veel aandacht voor bewegen en gezondheid en veel minder voor de sport zelf.

“Juist hierover wil het bestuur van de Stichting Topsport Leiden zijn grote zorgen uitspreken. Uit de gesprekken die wij de laatste tijd hebben gevoerd met vertegenwoordigers en bestuurders van de gemeente Leiden, wordt de indruk gewekt dat het beoefenen van sport in verenigingsverband niet hoog op de agenda staat van de Gemeente Leiden”, schrijft voorzitter Martijn Peetsold van de Stichting Topsport Leiden die zich ook zorgen maakt over de positie van zijn organisatie.

Subsidie Topsport Leiden onzeker
“Uit gesprekken met vertegenwoordigers en bestuurders wordt ook de positie van Stichting Topsport Leiden ter discussie gesteld. Er wordt gesproken over herijking, heroverweging en zelfs beëindiging van de subsidie aan onze stichting”. Uit gesprekken die Topsport Leiden heeft met de besturen van de twaalf aangesloten topsportverenigingen blijkt volgens de voorzitter veel verbazing over deze ontwikkeling: “Stuk voor stuk spreken de verenigingsbestuurders zich positief uit over de jarenlange inbreng van Topsport Leiden en willen zij daar in de toekomst gebruik van blijven maken”.

Topsport Leiden wil grotere rol
Peetsold: “Zoals u weet bestaat de Stichting Topsport Leiden sinds 2010 om de Leidse topsport en daardoor ook de Leidse breedtesport beter te laten functioneren. En onze inzet is succesvol”. Een stelling die hij onderbouwt met een aantal cijfers. “Een toename van het aantal sporters bij onze twaalf clubs met 26 procent ten opzichte van 2015, waaronder veel jeugd. Het gezondheidsniveau van de Leidse inwoners is volgens Topsport Leiden mede daardoor flink gestegen. In 2010 was de beweegnorm 63 procent, in 2018 71 procent”, aldus Peetsold die vindt dat het alleen daarom al van belang is dat de sport een eigen nota krijgt.

“Tijdens de inputsessie van 20 november, de expertmeeting van 17 januari en de verenigingsenquête van januari merkten wij dat in de aanloop naar een nieuwe nota over de Leidse sport er in het uitnodigingsbeleid, de gehanteerde agenda en de vraagstelling sterke sturing wordt gegeven in de richting van de gezondheidssector zonder de stimulerende rol van de sport en de verenigingen te erkennen en in de plannen mee te nemen”.

Ook benadrukt Topsport Leiden in de brief het eigen bestaansrecht: “Topsport Leiden wil blijven bijdragen aan de verdere professionalisering van verenigingen en kader, verenigingen en bestuurders bij elkaar brengen, topsporters faciliteren, talenten helpen opleiden, en (top)sport in de stad promoten. Ook stelt Topsport Leiden dat de organisatie veel meer ingezet zouden kunnen worden als adviesorgaan voor de gemeente. Vooral bij aanleg van accommodaties”.

Volgens het bestuur van de Stichting Topsport Leiden is de gemeente Leiden bezig met een trendbreuk als de subsidie aan de stichting wordt heroverwogen. “Al in 2013 is door de gemeenteraad de keuze gemaakt om de steun aan STL te continueren. De raad nam toen een motie aan waarin toenmalig sportwethouder Frank de Wit werd opgeroepen om de subsidie te continueren (Link). Met die subsidie wordt onder andere topsportcoördinator Tjeerd Scheffer betaald.

Wij, als vertegenwoordigers van twaalf sterke Leidse verenigingen met niet alleen tientallen topsporters maar ook ruim zevenduizend betrokken en bewegende ‘gewone’ leden, dringen er met klem op aan dat de sport een eigen nota krijgt, waarin alle sportverenigingen en de Stichting Topsport Leiden volwaardig kunnen meeschrijven om daarna te werken aan een nog beter sportklimaat dat de basis vormt voor steeds gezondere inwoners van Leiden. Want ons doel is hetzelfde”, besluit Peetsold zijn brief.

Delen

8 reacties

 1. Helma Nepperus op

  Dat geeft zorg , bij sport hoort topsport. Roeiverenigingen met ook toppers, zitten nu al krap in ruimte.

  • Echter kan het ene niet zonder het andere BOB. Sport is belangrijk voor iedereen en moet hoog op de agenda staan van de gemeente.

 2. Henny Nijssen op

  Sport is voor de gemeente Leiden een agendapunt zonder te weten wat sport in de meest bede zin voor de maatschappij betekent.

 3. Klokkenluider op

  Grappig om te zien dat Stichting Topsport Leiden hun bestaan laat afhangen van een gemeentelijke subsidie. Lijkt me dus geen gezonde organisatie, die op eigen kracht hun broek weet op te houden.

  Daarbij zal het eens tijd worden dat de gemeente Leiden stopt om deze “ouwe jongens krentenbrood kliek” te verrijken met subsidies. In de praktijk zie je dat vele subsidiegelden naar de achterban en connecties van bestuurders van de stichting gaan, terwijl verveel meer talent in Leiden is die er aanspraak op zou moeten kunnen maken. Neem bijv. ZZ Leiden etc.. waarbij je de “hoge Heren” van Topsport Leiden wekelijks op de VIP tribunes zitten om zogezegd te netwerken. Dus naast de [maximale] Topsport vergoeding ontvangt ZZ Leiden tevens inkomsten via de VIP gelden wat een oneigenlijke situatie is, want het komt allemaal uit dezelfde pot. Tevens wordt door de stichting met verschillende maten gemeten, het is momenteel totaal niet transparanter wat er allemaal en naar wie wat wordt toegezegd. Daarbij ben je al helemaal kansloos als eenling als je niet staat aangemerkt als een topsport vereniging, krijg je slechts minimale steun ondanks bijv. een NOC NSF status.

  
Kennelijk is Topsport Leiden niet instaat naast de gemeente ook andere gelden of fondsen binnen te halen, wat vanuit de eerste opzet in 2010 altijd de bedoeling is geweest. De Topsport coordinator had in 2010 met de recessie nog een excuus maar wat is zijn excuus nu, nu we een bloeiende economie hebben? Kortom stoppen met de huidige situatie en een nieuwe vorm -en of invulling kiezen. Maar vooraal afscheid nemen van het huidige clubje mensen wat momenteel zegt het beste voor te hebben met de topsporter! Daarbij is ook verjonging en vernieuwing in de toko nodig!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline