Eind vorig jaar is de eerste Actuele Bodemdalingskaart van Nederland gemaakt. Een online dataset waarin voor het eerst ook de huidige daling van het veenweidegebied zichtbaar wordt.

Partij Sleutelstad wil maatregelen tegen funderingsproblemen door bodemdaling

Bodemdaling is van alle tijden, maar door de langdurige droge periode tijdens de zomer van 2018 is het probleem op veel plaatsen in Nederland snel veel groter geworden. Gevolg: verzakkende woningen. Fractievoorzitter Maarten Kersten van de Partij Sleutelstad wil van het stadsbestuur weten of dergelijke problemen zich ook in Leiden voor (kunnen) doen en wat de gemeente er aan denkt te gaan doen.

Chris de Waard sprak met Maarten Kersten van de Partij Sleutelstad over mogelijke funderingsproblemen door bodemdaling

Belangrijk oorzaak voor het verzakken van woningen is de extra lage stand van het grondwater door de droogte. Daardoor zijn funderingspalen deels bloot te liggen. Vooral bij woningen die voor 1970 zijn gebouwd, is vaak gebruik gemaakt van houten heipalen en die kunnen gaan rotten. Het probleem is allesbehalve nieuw, maar wordt nu wel snel groter. In 2012 hadden naar schatting 400.000 gebouwen in Nederland te kampen met rottende funderingen. Inmiddels is dat aantal verdubbeld.

In 2012 werd ook het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblemen opgericht. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt het probleem sindsdien in kaart gebracht en worden eigenaren van getroffen woningen verplicht om aan funderingsherstel te doen. Dat kost al snel 60.000 tot 70.000 euro per woning en moet door de pandbezitter zelf worden betaald. Verzekeringen sluiten de schade als gevolg van bodemdaling uit.

Om woningbezitters bij te staan is in 2017 het ‘Fonds Duurzaam Funderingsherstel‘ in het leven geroepen. Dat fonds verstrekt zogenaamde ‘funderingsleningen’ aan huizenbezitters om urgent herstel mogelijk te maken. Voorwaarde is wel dat de gemeente waarin de aanvrager woont bij het fonds is aangesloten. Momenteel zijn dat alleen Gouda, Rotterdam en Zaanstad. De Partij Sleutelstad wil dat Leiden kijkt of ook aansluiting bij het fonds gezocht kan worden. Zelfstandig of in Holland Rijnland-verband.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×