De samenwerking van Rijkswaterstaat en provincie wordt bekrachtigd bij de ondertekening van een overeenkomst voor 25 jaar voor Weg- en Tunnelbeheer.

Rijk en provincie tekenen overeenkomst beheer tunnel Rijnlandroute

In het infocentrum van de Rijnlandroute aan de Rietpolderweg in recreatiegebied Vlietland hebben minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland de overeenkomst voor Weg- en Tunnelbeheer getekend voor de N434. Dat is de tunnel onder Voorschoten die onderdeel is van de RijnlandRoute.

Chris de Waard sprak na de ondertekening met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland.

De provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat werken samen aan de aanleg van de RijnlandRoute. Die nieuwe oost-westverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden loopt onder andere via een tunnel van zo’n 2,5 kilometer lang. De tunnel wordt na oplevering eigendom van de provincie en het operationeel beheer ligt dan bij Rijkswaterstaat. Die oplevering is voorzien aan het einde van 2022. In het voorjaar van 2023 moeten de eerste auto’s onder Voorschoten door kunnen rijden.

Onder de belangstellenden waren ook de wethouders Monique Lamers uit Voorschoten en haar Wassenaarse collega Caroline Klaver-Bouman. 

Advertentie

Leiden Regio Voorschoten RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×