Royale raadsmeerderheid voor uitgangspunten ‘De Spijker’

3

Het complex met drie woontorens langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden-Noord mag er komen. Ondanks hevige tegenstand van omwonenden, de dreiging met ellenlange procedures en zelfs een referendum, lieten de meeste partijen in de Leidse raad gisteren weten in te willen stemmen met de Nota van Uitgangspunten voor Lead Leiden. De hoogste geplande woontoren heeft van de tegenstanders inmiddels een bijnaam gekregen: De Spijker.

IJsbrand Terpstra sprak donderdagavond na de inhoudelijke commissiebehandeling met de raadsleden Gebke van Gaal van GroenLinks en Ton Rovers van de SP, met referenduminitiatiefnemer Nick Smit en omwonende Adinda Slingerland – Telkamp, met ontwikkelaar Nanne de Ru van Red Company en tenslotte met wethouder Fleur Spijker van Duurzame Verstedelijking.

Aandachtspunten zijn met name de verkeersafwikkeling en de angst voor toenemende parkeerdruk in de omliggende wijken. De drie coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA hadden keurig met elkaar afgestemd om juist daarop in te zetten. Voor wethouder Fleur Spijker is dat geen probleem. Dat zijn zaken die allemaal nog nader onderzocht moeten worden en pas als er een plan ligt dat ook op die punten aan alle eisen voldoet, komt er een uitvoeringsbesluit.

Een onderdeel van het plan dat tot nu toe veel aandacht kreeg, is de hoogte van de torens. De hoogste wordt in de plannen 115 meter en is daarmee tientallen meters hoger dan de 80 meter hoge schoorsteen van de energiecentrale aan de Langegracht. Dat is nu het hoogste Leidse bouwwerk. Torenflat De Stadswachter aan de Van Randwijckstraat in Leiden Zuid-West is nu het hoogste woongebouw van de stad en meet 72,5 meter.

De hoogte werd tijdens de inhoudelijke behandeling in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling gisteren niet al te zwaar bediscussieerd. Een meerderheid vindt afwijken van de Leidse hoogbouwvisie geen probleem. “Ik heb geen hoogtevrees”, verwoordde GroenLinks-raadslid Gebke van Gaal het standpunt van de voorstanders.

Verkeersafwikkeling
Andere zaken waar gisteren tot diep in de nacht over werd gesteggeld waren het aantal plekken voor fietsen dat in de plannen is opgenomen en het al dan niet direct aansluiten van de toegang van het complex voor autoverkeer op de Willem de Zwijgerlaan. Op die manier, zo is de gedachte bij enkele partijen, kan de toename van de verkeersdruk op de nu autoluwe Nieuwe Koningstraat worden beperkt.

Zo’n aansluiting komt er echter vrijwel zeker niet. De Willem de Zwijgerlaan maakt over enkele jaren deel uit van de nieuwe rondweg om Leiden en Leiderdorp. Die Leidse Ring Noord zoals dit deel van die weg heet, moet het verkeer op robuuste wijze kunnen afwikkelen. Dat betekent betrouwbare doorstroomtijden. Niet alleen belangrijk voor het autoverkeer, maar ook van levensbelang voor de dienstregeling van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

 

Delen

3 reacties

 1. Geert Crielaard op

  Deze “Royale” meerderheid bestaat uit slechts de coalitie. De gehele oppositie is kritischer en dus “tegen”?
  De titel had ook kunnen zijn:
  “College en coalitie lopen klakkeloos achter projectontwikkelaar aan zonder het bestaande beleid te respecteren!”

 2. Geert Crielaard op

  Opmerkelijk: Deze “Royale” meerderheid bestaat uit slechts de coalitie. De gehele oppositie is kritischer en dus “tegen”?
  De titel had ook kunnen zijn:
  “College en coalitie lopen klakkeloos achter projectontwikkelaar aan zonder het bestaande beleid te respecteren!”

 3. A. Slingerland op

  Winst dankzij de protesten tegen de aanpak van het huidige plan is dat (onderzoek naar) (een betere) ontsluiting en parkeerdruk en betaalbaarheid worden meegenomen. Winst dankzij het nieuwsbericht van de Milieuraad is dat er op deze avond ook vaak gesproken werd over toch maar onder de 70 m. blijven omdat woontorens boven die hoogte totaal niet duuzaam zijn. Stof tot nadenken voor GroenLinks, lijkt me.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline