(Foto: J.P. Kranenburg).

Zeer slechte communicatie levert Leiderdorp ruim 8.000 euro incassokosten op

De gemeente Leiderdorp heeft deze maand 8.189 euro rente- en incassokosten moeten betalen aan de voormalige eigenaar van een stuk grond in de Boterhuispolder. Dat is het gevolg van tientallen pogingen om in contact te komen met de gemeente, waarbij de erfgenamen telkens werden afgescheept met standaard ontvangstbevestigingen. Begin 2018 is na twee jaar een incassobureau ingeschakeld dat er vervolgens nog eens een jaar over heeft gedaan om de openstaande vordering te innen.

Dat de gemeente Leiderdorp in 2016 de vraag kreeg om een bedrag over te maken aan de erfgenamen van de heer Van Leeuwen, de voormalige eigenaar van een stuk grond in die gemeente, is op zichzelf niet vreemd. Toen de gemeente in 1994 een stuk grond van hem kocht, werd afgesproken dat voor toekomstige wijzigingen in het bestemmingsplan een compensatie zou worden betaald. “Dit is voornamelijk zo als de grond door wijziging van de bestemming meer waard wordt dan ten tijde van de aankoop”, legt de gemeente desgevraagd uit.

Geen reactie
Voor het stuk grond bij de ‘Schildwacht’-rotonde in Leiderdorp is het bestemmingsplan vervolgens twee keer gewijzigd: in 1998 en 2005. Op basis van die wijzigingen hebben de erven van Van Leeuwen recht op ruim 26.000 euro, waarover in 2016 contact op werd genomen. Dat leidde echter allerminst tot een bevredigend antwoord. Zo onbevredigend zelfs, dat begin 2018 een incassobureau in de hand werd genomen. Uit correspondentie met de gemeente, die in het bezit is van Sleutelstad, wordt duidelijk dat er sindsdien tientallen pogingen zijn ondernomen om in contact te komen met de gemeente Leiderdorp. Afgezien van enkele formele ontvangstbevestigingen, leverde dat niets op.

“Ik heb de gemeente op een nette en correcte manier in gebreken gesteld”, vertelt Gert Hoogaars, directeur van incassobureau Collactive aan Sleutelstad. “Dat was een jaar geleden. Vervolgens heb ik talloze pogingen gedaan om in contact te komen met de gemeente. Zowel per brief, email als telefonisch met ambtenaren en het college. Ik heb daar nooit één reactie op gehad”, aldus Hoogaars. “Dat leidt dan tot wettelijke incassokosten bovenop de originele hoofdsom. De vervuiler betaalt, zo werkt dat.”

Betaald zonder contact
Zijn ultieme poging om in contact te komen met de gemeente liep afgelopen december via de gemeenteraad. VVD en D66 wilden weten waarom er vanuit de gemeente maar geen antwoord kwam. “Het betreft hier een zeer complex dossier waarover al tientallen jaren discussie is”, liet het gemeentebestuur toen weten. Tegelijkertijd bood Leiderdorp wel direct haar excuses aan voor de gebrekkige communicatie. “Wij vinden dit zeer vervelend en zijn ook van mening dat wij hier niet op deze wijze mee om hadden moeten gaan”, schrijft de gemeente begin januari 2019 aan Collactive.

Opvallend genoeg maakt de gemeente ook, zonder enig verder direct contact met het incassobureau, meteen het volledig gevraagde bedrag van 26.876 euro over. Dat is het bedrag dat volgens afspraak zou moeten worden betaald voor de bestemmingsplanwijzigingen in 1998 en 2005. Dat de gemeente van mening is dat een deel van dat bedrag eerder ook al betaald is, leek daarbij geen rol te spelen. “Uit de dossiers en gesprekken met voormalig ambtelijk betrokkene wordt opgemaakt dat er al een nabetaling is geweest”, zegt de gemeente. De erfgenamen betwisten dit nog steeds. In een begeleidende brief zegt de gemeente alleen dat het hele bedrag ‘uit coulance’ toch is overgemaakt.

Rechter
Wat tot ergernis van het incassobureau niet werd betaald, waren de rente- en incassokosten waarvoor de gemeente Leiderdorp al een jaar geleden aansprakelijk werd gesteld. Het incassobureau dreigde de gemeente daarom voor de rechter te slepen, als de incassokosten niet uiterlijk 27 februari zouden zijn betaald. “Het zou een werkelijke ‘gotspe’ zijn als het zover zou moeten komen”, liet het bureau de gemeente in een brief weten. Zover lijkt het echter niet te komen: de wethouder Daan Binnendijk (Financiën) heeft afgelopen vrijdag telefonisch zijn excuses gemaakt aan het incassobureau en toegezegd dat het bedrag van 8.189 euro is overgemaakt.

Nieuwe vragen
Daarmee is dit specifieke conflict – er zijn andere lopende zaken die de gemeente nog aan het uitzoeken is – met de erfgenamen van Van Leeuwen nu beslecht. Voor de VVD en D66 is de kous daarmee echter nog niet af. “Gebeurt zoiets echt in mijn gemeente?”, vraagt VVD-fractievoorzitter Bart Hoenen zich af. In extra vragen wil hij nu weten hoe het zover heeft kunnen komen en waarom er gedurende een jaar geen antwoord is verstuurd aan de betrokken partijen. “Kunt u met ons delen welke procedure u gevolgd heeft om een dergelijke claim af te handelen?”, zo willen de fracties van het gemeentebestuur weten. Ook vragen ze zich af of de procedure aangepast gaat worden om ervoor te zorgen dat vergelijkbare tijdrovende en kostbare zaken in de toekomst kunnen worden voorkomen.

De raadsvragen worden naar verwachting tijdens de gemeenteraadsvergadering op 1 april beantwoord.

Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×