Leidse basisschool Joppensz verdeelt huidige groep 8

De Joppenszschool aan de Van Vollenhovekade in Leiden kampt met een voor het moment onoplosbaar lerarentekort en gaat daarom de vijftien leerlingen van groep 8 noodgedwongen verdelen over groepen 8 van andere scholen in Leiden. De directeur van de school name het besluit in samenspraak met het bestuur, de medezeggenschapsraad van de school en de onderwijsinspectie. “Het is het zoveelste signaal van het groeiende tekort aan voldoende en kwalitatief goed opgeleide leraren”, zo meldt de Leidse basisschool op de dag dat in heel Nederland leraren staken voor betere arbeidsomstandigheden.

“Voor kinderen en ouders is het besluit ingrijpend, maar het belangrijkste is en blijft dat de kinderen verder kunnen”, zo laat de school in een verklaring weten: “Zij hebben recht op goed onderwijs en dat is waar de Joppensz voor staat”.

De school heeft voor elke leerling uit de betrokken groep in kaart gebracht op welke andere school hij of zij dit schooljaar groep 8 kan afmaken. Daarbij gaat het om een andere basisschool van SCOL of een andere school. Hierover zijn met alle ouders gesprekken gevoerd. Nog niet iedereen heeft een besluit genomen, maar voor de meeste kinderen is nu duidelijk naar welke school zij gaan. Als ouders willen dat hun kind op de Joppensz blijft, dan wordt het geplaatst in een andere groep van de school.

Zodra de keuze van de ouders duidelijk is, zorgt de intern begeleider van de Joppensz voor een zorgvuldige overdracht van de leerling naar de nieuwe school of groep. Ook de periode daarna blijft de Joppensz de kinderen volgen.

De leerlingen missen nu de typische groep 8 activiteiten, zoals het schoolkamp met hun eigen klas en de musical. De school heeft de ouders gevraagd mee te denken over een leuke, gezamenlijke activiteit, waarmee zij hun tijd op de Joppensz goed kunnen afsluiten.

Intussen gaat de werving van een nieuwe leerkracht voor groep 8 door. daar is nu meer tijd voor. De school heeft er vertrouwen in dat er voor het nieuwe schooljaar een nieuwe leerkracht is voor groep 8.

Advertentie

Leiden Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×