(Archieffoto: Emile van Aelst).

Informatieavond over Voorschotense centrumplannen

De gemeente Voorschoten houdt samen met de Taskforce Centrum een informatieavond over het plan Voorstraat. Alle inwoners en ondernemers van Voorschoten kunnen morgenavond, 20 maart, van 19.30 tot 21.30 uur terecht in het ‘House of Vision’ aan de Rouwkooplaan 5 om de plannen te bekijken.

De Taskforce Centrum heeft een advies aan de gemeente opgesteld om balans te brengen tussen wonen en werken in de Voorstraat en de karakteristieke historische sfeer van de straat te herstellen. De taskforce bestaat uit een groep betrokken Voorschotenaren die het centrum een warm hart toedraagt. Tijdens de informatieavond presenteert de taskforce het advies en kunnen inwoners vragen stellen en input meegeven.

Zienswijzen indienen
Het advies van de Taskforce ligt vanaf de informatieavond op 20 maart nog zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis van Voorschoten aan de Leidseweg 25. Het is ook te downloaden vanaf www.voorschoten.nl/centrumplan. Tijdens die periode kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen op het advies van de Taskforce Dorpscentrum voor het herstellen van de balans in de Voorstraat. Het plan wordt zo nodig inhoudelijk aangepast op basis van de zienswijzen.

Inwoners kunnen hun zienswijzen per e-mail indienen aan: economie@voorschoten.nl of per brief aan het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.

Uitvoering eerste fase van start
Het plan Voorstraat is de tweede fase van een verbeterplan voor het centrum van Voorschoten. In de eerste fase heeft de Taskforce een advies opgesteld om van het centrum van Voorschoten een aantrekkelijke ontmoetingsplek te maken. Het afgelopen jaar hebben Taskforce en gemeente dit advies uitgewerkt tot een concreet uitvoeringsplan. De gemeente gaat binnenkort beginnen met de werkzaamheden.

Deze bestaan uit het verplaatsen van 23 leilindes, de vervanging van bankjes, afvalbakken en fietsenstandaarden, het verlengen van de bestrating van de stegen tussen de Voor- en de Schoolstraat en de toevoeging van fietsvoorzieningen langs het Treubplein.

Bomen verplaatst naar Hofvliet
De leilindes worden weggehaald omdat deze het zicht wegnemen op de etalages, de gevels en de stegen naar de Voorstraat. Daarnaast veroorzaken de lindes overlast op de bankjes die onder de bomen staan. De verwijderde lindes krijgen een nieuwe plek aan de Hofvliet. Na het weghalen van de bomen komen er nieuwe stoelen en tafels, die uitnodigen om gezellig met elkaar te gaan zitten. Het type straatmeubilair is afgestemd met de werkgroep toegankelijkheid.

De steegjes tussen de Voor- en de Schoolstraat krijgen door een nieuwe, doorlopende bestrating meer nadruk. Bezoekers worden zo uitgenodigd verder te lopen. Op die manier worden de horeca in de Voorstraat en de detailhandel in de Schoolstraat beter met elkaar verbonden.

Besluitvorming verkeersmaatregelen
Onderdeel van de centrumplannen is een aantal verkeersmaatregelen. Het gaat daarbij om een fietsverbod in de Schoolstraat, eenrichtingsverkeer in de Voorstraat, de openstelling van de Sir Winston Churchillweg in een richting, eenrichtingsverkeer in de Oranjeboomstraat en het afsluiten voor gemotoriseerd verkeer van het voorste deel van de Voorstraat en de Treubstraat.

Voordat deze maatregelen doorgevoerd kunnen worden, moet de gemeente een verkeersbesluit nemen. De gemeente neemt dit besluit vandaag. Vanaf die datum heeft iedereen zes weken de tijd om een beroep of bezwaar tegen dit besluit indienen. Dit kan bij het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten, Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×