De gemeenteraad van Oegstgeest spreekt donderdag over een motie die oproept tot verbetering van de samenwerking in de Leidse regio. (Archieffoto: Chris de Waard).

Oegstgeest wil vaart maken met samenwerking in Leidse regio

De gemeenteraad van Oegstgeest bespreekt donderdag een motie waarin wordt aangestuurd op een betere samenwerking in de Leidse regio. In de motie wordt gevraagd om meer overleg tussen de vijf gemeenteraden en intensievere samenwerking op de thema’s groen, cultuur en economie. “Het lijkt me belangrijk dat we hier als Oegstgeest unaniem achter gaan staan”, vindt D66-fractievoorzitter Elfred Bus. “Want als wij dat al niet kunnen, gaat dat met andere gemeentes ook niet lukken.”

Initiatiefnemer van de motie is raadslid Ria Pasterkamp (Progressief Oegstgeest). “We zitten hier in de regio in een heel dichtbevolkt stukje en we hebben allemaal opgaven die niet stoppen bij de gemeentegrens”, zegt ze tegen Sleutelstad. “We moeten niet doen of we het zonder elkaar op een eilandje kunnen.”

Inhoud
Pasterkamp meent dat een vorige discussie over samenwerking in de regio is stukgelopen omdat er teveel op de vorm werd gefocust, terwijl je vooral moet kijken naar de inhoudelijke thema’s. “Laten we nou gewoon op onderwerpen en inhoud opnieuw met elkaar de verkering aangaan en elkaar leren kennen, want samenwerken is ook gewoon hartstikke leuk”, drukt ze haar collega-raadsleden op het hart.


IJsbrand Terpstra in gesprek met raadslid Ria Pasterkamp (Progressief Oegstgeest) over de motie die donderdag in de gemeenteraad behandeld wordt

Andere fracties spraken zich op 7 maart tijdens de raadscommissie Regio al uit voor de strekking van de motie. “Extra samenwerking lijkt ons een goed idee, vooral als het om uitvoerende taken gaat waardoor we beter en efficiënter service kunnen verlenen aan onze inwoners”, zei VVD-voorman Sven Spaargaren. Daar sloot D66 zich bij aan, die het met Pasterkamp eens is dat er daarbij vooral naar inhoudelijke dossiers gekeken moet worden. In eerste instantie gaat dat om de thema’s cultuur, economie en groen.

‘Beter dan vier jaar geleden’
Volgens burgemeester Emile Jaensch, verantwoordelijk voor het overleg met de buurgemeenten over dit dossier, komt het gesprek over regionale samenwerking langzaam op gang. “We weten elkaar in ieder geval beter te vinden dan vier jaar geleden”, zei hij daar onlangs over. Op dit moment werkt Jaensch, net als de andere gemeentebesturen in de regio, ook aan een notitie over de manier waarop regionale samenwerking vorm moet krijgen. Die moet halverwege april gereed zijn, waarna er verder over gesproken kan worden in de vijf gemeenteraden. Daarbij komt ook de Toekomstvisie Leidse Regio 2027 ter sprake, waarin een gezamenlijke blik op de toekomst is vastgelegd.

Provincie
Vanuit de Provincie Zuid-Holland wordt al langer de wens geuit dat er snel werk gemaakt gaat worden van de samenwerking tussen de vijf regio-gemeenten. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sprak de provincie de gemeenten daar vorig jaar al op aan en onlangs gebeurde dat opnieuw in het rapport ‘Slimmer en Sterker Besturen in Zuid-Holland 2018’. “Nu de raden en colleges de tijd hebben gehad om zich in te werken, staan zij voor de opdracht om met elkaar tot afspraken te komen over de aanpak van de regionale opgaven”, schrijft de provincie die ook laat weten ‘bij te zullen sturen waar versnelling nodig is’.

Gebrekkige samenwerking
Opvallend genoeg stelden de PvdA en SP in Leiden onlangs nog raadsvragen over de gebrekkige samenwerking tussen Leiden en Oegstgeest. “Voor de tweede keer in korte tijd blijkt dat de gemeente Oegstgeest weinig op heeft met een goede regionale samenwerking”, schrijven de partijen aan het gemeentebestuur, doelend op regionale afspraken over sociale huur. De partijen vragen zich af of het klopt dat afspraken daarover zijn geschonden. “Bent u bereid om contact op te nemen met de gemeente Oegstgeest over deze kwestie? En bent u bereid de samenwerking op alle overige onderdelen van de bestuursovereenkomst per direct stil te leggen, waaronder de brug naar Poelgeest, tot dat de gemeente Oegstgeest schriftelijk heeft aangegeven de bestuursovereenkomst te zullen nakomen?”

Unaniem
Aanstaande donderdag zal de motie over snel verbeterende regionale samenwerking aan de Oegstgeester gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming. Hoewel er achter de schermen nog druk wordt overlegd, staan alle seinen voor een unanieme steun van de motie door de Oegstgeester politiek op groen.

Oegstgeest Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×