Het voltallige Leiderdorpse college presenteerde vanmiddag het onderzoek naar regionale samenwerking. (Foto: Chris de Waard).

Rapport: "Leiderdorp voorloper bij regionale samenwerking"

De gemeente Leiderdorp is gewend om veel samen te werken en dat gaat haar goed af. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek ‘samenwerking in de regio’ dat in opdracht van de Leiderdorpse gemeenteraad is uitgevoerd door organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. Een aantal hardnekkige problemen wordt desondanks niet opgelost. Het gaat daarbij om zaken als energietransitie, woningbouwopgave en mobiliteit. Het onderzoek dat nu klaar is beziet uitsluitend de bestaande vorm van lichte regionale samenwerking die Leiderdorp heeft via een zevental samenwerkingsverbanden.

“In regionaal verband worden visies en ambities geformuleerd, maar het gaat vaak mis bij de vertaling daarvan in uitvoeringsprogramma’s”, zo schrijven de onderzoekers en de Leiderdorpse wethouder Daan Binnendijk herkent zich daar wel in: “Er worden prachtige plannen gemaakt in de regio en iedere wethouder zet dan zijn of haar handtekening op zo’n heel groot contract, maar vervolgens moet het ook uitgevoerd worden”. Als voorbeeld noemt hij de energietransitie. Daar hoort ook het plaatsen van windmolens bij en dan blijkt ineens dat het heel lastig is om daar geschikte locaties voor te vinden”.

Fusie of herindeling

In het najaar van 2020 volgt een tweede rapport naar regionale samenwerking. Dat zal zijn toegespitst op de vraag of Leiderdorpse ambities niet meer gediend zijn bij de zwaarste vorm van regionale samenwerking, te weten fusie met de andere gemeenten in de Leidse regio.

Advertentie

Leiderdorp Politiek Regio


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×