(Foto: Gemeente Oegstgeest).

Tienduizenden euro's subsidie voor duurzame energie in Poelgeest

Stichting EnergiekLeiden heeft een subsidie van ruim 43.000 euro ontvangen van de provincie Zuid-Holland. Het geld is bedoeld voor het initiatief van Energiek Poelgeest om te onderzoeken of de woningen in Poelgeest in Oegstgeest kunnen worden verwarmd met energie uit een lokale, duurzame bron.

Op dit moment zijn de huizen in Poelgeest aangesloten op het warmtenet, dat wordt gevoed door een op aardgas gestookte energiecentrale. Energiek Poelgeest is nu aan het bekijken of dit kan worden vervangen door bijvoorbeeld het opwekken van warmte uit de Klinkerbergerplas, Haarlemmertrekvaart of eventueel de rioolwaterzuivering.

Energiek Poelgeest gaat het nieuws over de subsidie nu eerst aan de wijk vertellen, op een binnenkort te houden bewonersbijeenkomst. Frank ter Beek van het bewonersinitiatief: “Voordat we onze huizen echt duurzaam kunnen verwarmen zijn we wel een paar jaar verder. Maar dit haalbaarheidsonderzoek is natuurlijk een prachtige eerste stap.”

De gemeentes Leiden, Oegstgeest en Hoogheemraadschap Rijnland geven het project ook financiële steun.

Duurzaamheid Leiden Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×