SP en Partij Sleutelstad organiseren informatieavond over LEAD-referendum

8

“Wilt u ook een toren in uw achtertuin?” Met dat thema organiseren Partij Sleutelstad (PS) en de SP op maandagavond 13 mei een informatie-avond over het op handen zijnde referendum over hoogbouw langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden. “Iedereen is welkom, want het referendumverzoek is er ook voor mensen die voor de plannen zijn, net zo goed als tegen”, aldus PS-fractievoorzitter Maarten Kersten in Politiek071.

In dit speciale Politiek Café zal er naast voorlichting door een aantal landelijke en lokale deskundigen op het gebied van stedenbouw, hoogbouw en referenda, ook volop de gelegenheid zijn om vragen te stellen en in discussie te gaan over hoogbouw in de stad. Aanleiding voor PS en SP om deze thema-avond te organiseren is de huidige actie van een initiatiefgroep van inwoners in Leiden Noord om 5.000 handtekeningen te verzamelen om een referendum mogelijk te maken. De inzameling daarvan duurt nog tot en met 25 mei 2019.


IJsbrand Terpstra in gesprek met PS-fractievoorzitter Maarten Kersten over het Politiek Café

‘Over de hele stad’
Volgens Kersten zijn veel Leidenaren nog niet voldoende op de hoogte van de beweegredenen van de actiegroep “Stop LEAD”. Daarnaast vinden de twee lokale partijen ook dat het referendumverzoek niet alleen over hoogbouw langs de Willem de Zwijgerlaan gaat, maar dat er een signaal kan worden afgegeven over hoogbouw in het algemeen. De uitkomst van een mogelijk referendum ‘zou ook kunnen gelden voor hoogbouw in de eigen achtertuin’, aldus de twee partijen.

Het Politiek Café vindt plaats op maandag 13 mei in De Vergulde Kruik aan de Haarlemmerstraat in Leiden. Inloop vanaf 19.30, start 20.00 uur.

Delen

8 reacties

 1. Prima!
  Ik vroeg me al een tijd af waarom er naar mijn idee zo weinig aandacht door betrokkenen wordt besteed aan plannen voor hoogbouw in Leiden al dan niet in hun achtertuin.

 2. Een heel goed initiatief. Ik ben niet principieel tegen hoogbouw, maar wel tegen de wijze waarop dit nu tot stand dreigt te komen. Het college stelt eerst een norm vast door een hoogbouw beleidsnota (max. 70 m), waarmee iedereen de maat wordt genomen. Vervolgens houdt het college zich daar zelf niet aan door een plan goed te keuren dat de grenzen van die norm overschrijdt (115 m). Dat vind ik bestuurlijke willekeur. Als de gemeenteraad dat goed keurt, verliest die de geloofwaardigheid als betrouwbaar bestuur.

 3. A. Slingerland op

  Dit proces gaat om zoveel meer dan alleen de hoogbouw. Bij de hele gang van zaken zijn kanttekeningen te plaatsen. Meer info op http://www.leiden-noord.nl en op Twitter: #stopleadleiden. Dit referendum is de enige manier om commercie niet te laten winnen van democratie. “Samen maken we de stad” is het motto van het huidige college. Maar bij LEAD is dat totaal niet aan de orde geweest! Het referendumverzoek is de enige manier om inspraak te hebben en in te grijpen. Stem voor 26 mei!

 4. Marcellus_B op

  Allemaal leuk en aardig die verhaaltjes er omheen, maar daar gaat de vraagstelling van het referendum niet over.
  Eenmaal die leugens weersproken, kan men zich afvragen waarom deze maoïstischepartij en die lulpartij dit doen?
  De aanvrager -of in newspeak: inspirator- van het referendum is naast een ambtenaar van de gemeente Amsterdam en lid van de programma-commissie van de pvda, ook de bezitter van een van die dure woningen in nieuw-leyden. Waarom komen deze zogenaamde volkspartijen op voor iemand die bang is dat de waarde van zijn woning ook maar iets onder de 6 ton zal gaan zakken?

 5. Goed dat de SP en Partij Sleutelstad dit as maandag op de kaart zetten!
  Sinds Lead dit najaar met een gelikte promotie-video werd gelanceerd, hebben de wijkbewoners het grote nakijken. Hun zorgen zijn door de gemeente van tafel geveegd, net als adviezen van de Leidse Milieuraad en van Milieudefensie. De ontwikkelaar krijgt van de Gemeente Leiden ruim baan om zijn business case maximaal te laten slagen. De weerstand in de wijk wordt intussen neergezet als typisch NIMBY-gedrag. Laten we dus maandag in gesprek gaan, en alle argumenten op een rijtje zetten.

 6. Marcellus_B, waar gaat het referendum dan wel over volgens jou? Je suggereert dat hier persoonlijke financiële belangen van de initiatief nemers hier een rol spelen. Kun je dat onderbouwen?
  Als het hierbij om financiële belangen gaat, dan is dat voor de projectontwikkelaar veel waarschijnlijker.
  Hoe meer woningen die kan stapelen, des te meer zal die verdienen per vierkante meter.

  P.S. ik woon niet in die wijk en ik ben geen lid van een politieke partij.

 7. Een Leids burger op

  “Wilt u ook een toren in uw achtertuin?”
  Daar gaat dat LEAD referendum, ALS het er uberhaupt al zou komen…… 5000 handtekeningen…., inderdaad NIET over.
  Zeer misleidend dus! Om dat zo te stellen.
  Het gaat juist alleen over de nota van uitganspunten en bijbehorend raadsvoorstel m.b.t. die 3 LEAD-torens aan de Willem de Zwijgerlaan waarvan 1 zo´n 115 meter hoog zal worden. (het referendum mag alleen over een voorliggend raadvoorstel gaan en dus niet veralgemeniseerd worden.)
  Het gaat dus helemaal niet over mogelijke eventuele toekomstige woontorens in andere wijken.

 8. ELB heeft gelijk. Het gekozen thema is een NIMBY thema. Het referendum gaat niet over hoogbouw in het algemeen. De LEAD locatie is wellicht geschikt voor hoogbouw, maar niet voor torens van 115 m. Het algemene aspect van het referendum is het feit dat het college zich niet houdt aan haar eerder geformuleerde randvoorwaarden voor hoogbouw. Met de acceptatie van de LEAD torens wordt een precedent geschapen t.a.v. toekomstige hoogbouw projecten.
  De SP en Sleutelstad kiezen hier voor een populistische benadering van de kiezer. (onder populisme wordt verstaan: de kiezer naar de mond praten zonder rekening te houden met consequenties van de politieke keuze). Dat is een gemiste kans om voldoende draagvlak te verkrijgen.

Over de auteur

IJsbrand Terpstra

Politiek verslaggever in de Leidse regio en presentator van Politiek071.

Je bent nu offline