Bij de presentatie over het Beleidskader Sport en Gezondheid tijdens de algemene ledenvergadering van de LSF bleken er bij Leidse sportverenigingen nog veel vragen te leven over hun rol bij de nieuwe nota. (Foto: Reanne van Kleef).

College gaat Leidse sportnota verbreden

Aanhoudende kritiek vanuit met name de Leidse sportverenigingen heeft ertoe geleid dat in het Beleidskader Sport en Gezondheid dat momenteel in de inspraak ligt alsnog meer aandacht komt voor de sportverenigingen. In de concept-nota lag volgens veel sporters teveel de nadruk op de ongeorganiseerde sport en op bewegen en gezondheid. “Maar sport is meer dan dat,” vindt ook de Leidse Sportfederatie (LSF) die met een advies aan het college komt, voordat de gemeenteraad zich over het nieuwe beleidskader buigt.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Marleen Damen (gezondheid) over het concept-beleidskader Sport en Gezondheid dat ze samen met haar collega Paul Dirkse (Sport) liet opstellen.

Vorige maand besloot de gemeente al om de inspraaktermijn voor het concept-beleidskader te verlengen. Op verzoek van de LSF werd de termijn waarbinnen zienswijzen kunnen worden ingediend, opgerekt van 30 april naar 21 mei.

Chris de Waard in gesprek met LSF-voorzitter Rolf Marselis over het concept-beleidskader Sport en Gezondheid.

Ook werd er afgelopen maandagavond een extra inloopavond georganiseerd waar mensen vragen konden stellen aan de wethouders Damen en Dirkse over het nieuwe sport- en gezondheidsbeleid. Daar werd geen gebruik van gemaakt, maar tijdens de bijeenkomst die eraan vooraf ging spraken de wethouders wel met een afvaardiging uit de Leidse sportwereld af dat de nota wordt aangepast. Er komt alsnog een passage in over het belang van sport als doel in plaats van alleen als middel.

Leiden Politiek Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×