Als het aan het Voorschotense college ligt, blijft het Wedde open. (Foto: Gerry van Bakel).

Voorschoten wil zwembad Het Wedde openhouden: gemeenteraad nu aan zet

Op 11 juli neemt de gemeenteraad van Voorschoten een definitief besluit over het al dan niet openhouden van Zwembad het Wedde in het dorp. Een door de gemeente in de arm genomen adviesbureau heeft geadviseerd om het zwembad te sluiten of in enigerlei vorm te behouden. Het college rekent in de kadernota voor wat het betekent om het zwembad open te houden.

Chris de Waard in gesprek met de Voorschotense wethouder Cramwinckel over het al dan niet openhouden van zwembad Het Wedde.

Het college legt die keuze met de voorkeur van het gemeentebestuur bij de presentatie van de kadernota aan de raad voor. “In dat financiële meerjarenbeeld kan door de raad dan een evenwichtige afweging gemaakt worden,” zo zei wethouder Marcel Cramwinckel van financiën onlangs al tegen Sleutelstad. De raad heeft dan alle informatie om belangen op een goede manier tegen elkaar af te wegen.

Onderzoek naar zwemmen in Voorschoten
In opdracht van de gemeenteraad is vorig jaar een onafhankelijke Taskforce (werkgroep) ‘zwemmen in Voorschoten’ aan de slag gegaan met het uitvoeren van een onderzoek. Daaropvolgend besloot het gemeentebestuur een vervolgonderzoek te starten met daarin een uitwerking van verschillende scenario’s. Een Dorpsdialoog maakte hiervan onderdeel uit. Het adviesbureau werkte in het vervolgonderzoek de volgende vier scenario’s uit:

  • Een volledige zwemfunctie elders in Voorschoten
  • Een beperkte zwembadfunctie elders in Voorschoten
  • Het huidige zwembad “Het Wedde” in enigerlei vorm behouden
  • Sluiting zwembad “Het Wedde” op termijn en voor behoud van een beperkte zwembadfunctie aansluiten bij zwembaden in de (directe) omgeving van Voorschoten

Het adviesbureau heeft na uitwerking van deze vier varianten de mogelijke keuzes teruggebracht naar twee:

A. Doorzetten van het genomen besluit en (vermoedelijke) sluiting van het zwembad per 31 december 2020 en zorgdragen voor ordentelijke afwikkeling van Sportfondsen Voorschoten B.V.;
B. Voortzetten van de huidige exploitatie van zwembad “Het Wedde”.

Proces
Op 7 mei heeft het adviesbureau het rapport toegelicht aan het college van B & W. Het college deelt het advies dat beide nieuwbouwvarianten afvallen. Bij het aanbieden van de kadernota zal het college aangeven welke van de twee varianten haar voorkeur heeft. Dit op basis van de beschikbare financiële middelen in relatie tot andere projecten.

Om een juiste integrale afweging te kunnen maken, kiest het college ervoor om optie B in de kadernota te verwerken. Zo kan de raad, naast andere financiële vraagstukken, ook deze uitwerking meenemen in haar totaalafweging. Op 11 juli neemt de gemeenteraad een definitief besluit over zwemmen in Voorschoten.

De onderzoeksrapporten en meer informatie staan op www.voorschoten.nl/zwemmen.

Politiek Sport Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×