Raad in Voorschoten. (Archieffoto: Lieuwe van Slooten).

Jaarrekening Voorschoten weer positief, maar nog steeds wordt elke euro omgedraaid

De ambtelijke boekhouders van Voorschoten kunnen terugkijken op een goed jaar. Aan het einde van het boekjaar 2018 was er een positief saldo van ruim 1,8 miljoen euro af te lezen. Van het overschot wordt een deel toegevoegd aan de spaarrekening en andere delen gaan naar verschillende potjes zoals het samenwerken in de Leidse regio en naar het subsidiebeleid. Toch was niet de gehele raad te spreken over de jaarrekening.

“Ik denk dat de gemiddelde Voorschotenaar het allemaal niet meer snapt”, zegt raadslid Esmee van Herk over het overschot op de jaarrekening. “We zaten de afgelopen jaren in financieel zwaar weer, we moeten verenigingen korten op subsidies en we weten niet of we het zwembad open kunnen houden. Tegelijkertijd investeren we wel in bamboeborden, containers en de haven”, aldus Van Herk.


Verslaggever Lieuwe van Slooten in gesprek met raadslid Esmee van Herk van de fractie Van Herk over de jaarrekening van Voorschoten

Jaarrekening versus kadernota
Het is belangrijk op te merken dat de jaarrekening niet hetzelfde is als de kadernota. De jaarrekening gaat immers alleen over het boekjaar 2018 terwijl de kadernota naar de lange termijn kijkt. Dat er nu weer een ruim overschot te noteren valt – in 2017 was er een plus van 3,9 miljoen – wil dus niet zeggen dat Voorschoten zwemt in het geld. “Het overschot komt voornamelijk door incidentele meevallers zoals de verkoop van een aantal panden”, legt wethouder Marcel Cramwinckel uit. “Het gaat erom het structureel op orde te krijgen.”

Over de structurele begroting praat de raad in juli tijdens de behandeling van de kadernota. Om alles op rond te krijgen heeft de gemeente wel te maken met drie grote kostenposten waar zij zelf geen invloed op hebben. Zo zijn de uitgaven aan jeugdhulp gigantisch (een miljoen per jaar), stijgen de kosten voor de pensioenen en heeft de gemeente te maken met een groeiend uitgavenpakket van de gemeenschappelijke regelingen.”Dat zijn allemaal dingen waar we weinig aan kunnen doen, maar wel moeten oplossen”, aldus wethouder Cramwinckel.


Chris de Waard in gesprek met wethouder Cramwinckel (D66, financiën) over de jaarrekening van Voorschoten en de komende kadernota.

Geld doorschuiven
Wethouder Cramwinckel stelt daarom voor om een deel van het overschot door te schuiven naar verschillende potjes. Zo gaat er 200.000 naar het subsidiebeleid. Dat is een eenmalige tegemoetkoming vanwege de structurele bezuiniging van 400.000 per jaar. Verder komt er 300.000 euro beschikbaar voor ‘een zelfstandig Voorschoten in de Leidse regio’ waarmee verder kan worden onderzocht hoe Voorschoten zich kan organiseren als zelfstandige gemeente de Leidse regio. Tot slot wordt het fonds voor het sociaal domein verhoogd. “Wij zijn erg tevreden over de jaarrekening, er is voorzichtig begroot en de structuur is goed”, zegt VVD-raadslid Katrien van Meenen.


Verslaggever Lieuwe van Slooten in gesprek met VVD-raadslid Katrien van Meenen over de jaarrekening van Voorschoten

Iemand die minder tevreden was over de jaarrekening was PvdA-fractievoorzitter Ad de Graaf. Hoewel hij vaker kritische noten kraakt over het financiële beleid van Voorschoten, was zijn betoog in de commissievergadering nog sceptischer dan normaal. “In het verleden hebben we besluiten genomen over hoe we een betere financiële controle zouden moeten hebben, maar dat wordt nu in feite niet uitgevoerd. Daar ben ik erg teleurgesteld over en dat vind ik zorgwekkend voor de toekomst.”


Verslaggever Lieuwe van Slooten in gesprek met PvdA-fractievoorzitter Ad de Graaf over de jaarrekening van Voorschoten

‘Voorschoten Duurzaam Vooruitstrevend’
De Graaf kondigde voor de raadsvergadering van volgende week donderdag een amendement in te gaan dienen over het herbestemmen van een deel van het overschot. Hij vindt namelijk dat het doorschuiven van het geld niet los gezien kan worden van de kadernota. “Nu lopen we daar al op voorruit en komen we niet tot een afweging van volledige prioriteiten.” Het raadslid bedacht daarom een speciaal potje dat ‘Duurzaam Vooruitstrevend’ moet gaan heten waar het overschot naar toe moet. “Dan beslis je tijdens de kadernota wat er met dat geld gaat gebeuren.”

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×