(Foto:  J.P. Kranenburg).

Dierenambulance tekent bezwaar aan bij gemeente Leiderdorp tegen afwijzing bekostiging

Het bestuur van de Dierenambulance en Vogelasiel regio Leiden heeft formeel bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van de gemeente Leiderdorp op het verzoek om bekostiging van een aantal activiteiten. “Slechts op een klein onderdeel is de gemeente bereid ons mogelijk tegemoet te komen,” zegt voorzitter Jaap van Meijgaarden.

Het gaat daarbij om een verhoging van de vergoeding voor ons transport van huisdieren naar Stevenshage, zodat de dierenambulance ook twintig euro ontvangt voor huisdieren waarvan het baasje niet kan worden getraceerd of die na vervoer naar de dierenarts niet meer naar Stevenshage hoefden te worden vervoerd, omdat de dierenarts hen heeft laten inslapen.

Zorgplicht gemeente
Van Meijgaarden wil daar graag met Leiderdorp over praten, maar een vergoeding voor vervoer van wilde dieren is waar het zijn organisatie echt om gaat. “Dat wordt naar onze mening ten onrechte afgewezen. De gemeente erkent helaas de zorgplicht voor wilde dieren niet. Dit in tegenstelling tot Leiden en de gemeenten in omliggende regio’s, terwijl naar onze mening de Wet natuurbeheer hier volstrekt helder over is. De zorgplicht geldt voor een ieder dus ook voor de gemeenten.”

Vorige week besloot de gemeente Leiden om structureel 25.000 euro per jaar uit te trekken voor het vervoer en de opvang van wilde dieren. “Hopelijk zal dit aanleiding voor Leiderdorp zijn om het eerdere besluit in heroverweging te nemen,” zegt Van Meijgaarden die in het formele bezwaar ook verwijst naar een arrest waarbij het gerechtshof in 2017 heeft bepaald dat de zorgplicht wel degelijk ook geldt voor wilde en ontheemde dieren.

Maatschappelijk verantwoord
Naast het feit dat de dierenambulance alle kosten niet zelf kan dragen, wijst Van Meijgaarden op nog een aantal andere redenen waarom het belangrijk is dat de dierenambulance gewonde, maar ook dode dieren blijft ophalen. Ethische bijvoorbeeld. “Een gewond dier dat op de openbare weg wordt gevonden, kunnen we moeilijk aan zijn lot overlaten. Dat is maatschappelijk niet verantwoord.” Ook de biodiversiteit vaart wel bij het werk van de dierenambulance en het vogelasiel. “Door gewonde of verweesde dieren te verzorgen en na herstel weer uit te zetten in de vrije natuur leveren wij een belangrijke bijdrage aan het herstel en behoud van biodiversiteit. In 2018 hebben wij ruim 800 dieren weer de vrijheid kunnen geven.”

Ook de verkeersveiligheid is volgens het bestuur van de Dierenambulance en Vogelasiel regio Leiden gebaat bij de werkzaamheden van de dierenambulance. “Een gewonde eend, gans, of zwaan kan de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengen. Wij worden door het publiek en door wegbeheerders regelmatig gebeld om zulke situaties op te lossen en vaak sluiten de wegbeheerders de A4, N445 of N446 daarvoor voor ons af.”

De kosten die de Dierenambulance en Vogelasiel regio Leiden maakt als ze voor zo’n geval worden opgeroepen, worden niet vergoed. “Na de zomer werden wij vorig jaar bijvoorbeeld diverse malen geconfronteerd met overstekende waterschildpadden die het verkeer in gevaar brachten. Dat zijn exoten en die mogen wij niet terugzetten. Dan zijn wij in overtreding. Wij brengen die naar de opvang in Alphen waar we voor die opvang vijftig euro per exemplaar moeten betalen. Ook hier geen vergoeding.”

Dode dieren
Het weghalen van dode honden en katten is een taak van de gemeente, stelt Leiderdorp als reden om niet bij te dragen in de kosten die de dierenambulance op dat gebied maakt. “Wij erkennen dat wij wettelijk geen rol hebben bij het ophalen van dode honden en katten en andere huisdieren, maar doen dat al sinds onze oprichting,”schrifjt het bestuur in het bezwaarschrift. “Wij hebben daarvoor goede maatschappelijke argumenten. Als een huisdier doodgereden wordt hij door de eigenaar vermist. Vaak plakken eigenaren dan posters op lantarenpalen of andere objecten in de hoop dat hun huisdier gevonden wordt. Als door de gemeente of een destructiebedrijf een beest wordt afgevoerd, zonder dat pogingen worden ondernomen om de eigenaren te achterhalen, levert dat blijvende onzekerheid op bij betrokkenen. Dat kan zeer traumatisch zijn.”

Leiderdorp Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×