Er ligt een principe-akkoord over pensioenen en AOW. Daarover spreken de bonden zich nu uit. Dinsdagavond was er een voorlichtingsavond in Leiden (Foto: Jan van der Sluis)

Voorgesteld pensioenakkoord leidt tot twijfels onder vakbondsleden

Dinsdagavond presenteerde de FNV ook in Leiden het bereikte principe-pensioenakkoord aan de leden. Zij kunnen tot zaterdag 12.00 uur stemmen: voor of tegen het hele pakket. Juist in de besluitvormingskoppeling pensioen-AOW leek dinsdagavond een deel van de pijn te zitten: ‘chantage’. Een deel van de aanwezigen had geen enkel vertrouwen meer in goede bedoelingen “deze regeringen beloofde zes jaar lang van alles, maar realiseerden niets. Zo meteen overkomt dat ook de FNV: de nek uitsteken en toch niets krijgen”.

Scepsis
Laten we wel zijn. De zaal in Het Haagsche Schouw was vol, voller dan bij een gemiddelde gemeentelijke inspraakavond. Dat zo’n tweehonderd mensen kwamen opdagen, zegt iets over de gevoelde urgentie en emotie. Scepsis, kritische vragen en wantrouwen overheersten bij de oudere leden, maar er was wel degelijk ook geregeld waardering voor het bereikte akkoord; vaak door nieuwe leden “ik zag alleen afbraak de afgelopen jaren. Met dit akkoord heeft de bond dat stopgezet”.

Kansen
Het voorgestelde akkoord raakt iedereen. Onder de leden heerst echter wel het gevoel dat er wordt gemanipuleerd, ge-framed “alsof er niet ook aandacht is voor de gevolgen voor jongeren en zzp-ers”. Eenduidig is het echter niet. Waar de een “ziet dat geen van de eisen is ingewilligd, en zzp’ers vooral extra kosten krijgen en de indexatie neerkomt op ‘een káns op….'” zien anderen kansen “er is een voet tussen de deur”. Desalniettemin “de race naar beneden gaat dóór en wordt alleen gestopt als wij ons organiseren”.

Eigenaar
Klassieke vakbondstaal. Er mag in het akkoord dan nog veel nog niet zijn ingevuld “maar wij zitten aan tafel” op de plekken waar die invulling gaat plaatsvinden. Toch is juist dit een gevoelig punt, want wie of wat garandeert een goede uitkomst? Ergernis is er ook over ‘de politiek’ “óók de partijen als PvdA en GroenLinks” die zich bemoeien met de pensioenen “geld van ons, van werkgevers en werknemers, en niemand anders”. En juist vandaag presenteert de commissie Dijsselbloem zijn rapport over de pensioenen. De zaal denkt “toevallig??” De bondsbestuurders houden ook nu de optimistische toon “het maakt het niet eenvoudiger, maar dit gaat over het oude, bestaande systeem en niet het nieuwe”. De leden zien echter vooral wéér verslechterde kansen op indexering.

Vertrouwen
Of de leden zich voor of tegen het principeakkoord uitspreken, laat zich lastig voorspellen. Daarnaast is het een raadgeving aan het ledenparlement dat uiteindelijk beslist. Wie de bijeenkomst in Leiden tot maat der dingen maakt, moet vaststellen dat het bestuur zich richt op mógelijkheden en kansen (en noodzaak van aanpassing) en de leden vooral kijken naar betrouwbaarheid. “afspraken met werkgevers in de CAO’s? Loonsverhoging wordt dan tegengehouden onder het mom ‘dat geld is nodig voor de ‘eerder stoppen met werk’regeling”. “De werkgever wil je alleen wat geven als-i eerst wat kan pikken van je”.

Sectoren
De scepsis is niet gelijk verdeeld. Sectoren mogen niet over één kam worden geschoren, volgens de bondsbestuurders. “Natuurlijk zijn er problemen. De zorg is geen makkelijke. Maar op dit moment wordt er in de havens en de bouw voor de CAO wél al gesproken over zwaar werk en eerder stoppen. Die werkgevers zien het probleem. (…) En als er niets gebeurt, neemt de druk op de WIA over een paar jaar enorm toe”. “In de Metaal kon niets worden geregeld voor een VUT, vanwege de strafkorting. Nu wel”.

Haast

Wie wil voorkomen dat de AOW wéér een leeftijdsstap omhoog zet, moet zorgen dat die níet in de Staatscourant van 1 juli staat. En dan moet er 15 juni, aanstaande zaterdag, een besluit liggen. Het is “een snelkookpan”, alles moet (ineens) snel. Het baart zorgen, want leidt die snelheid niet ook tot risico’s? Krijgen werknemers niet “gewoon weer” de rekening voor het eerder stoppen met (zwaar) werk? Moet de politiek, als zij “de rekenrente absoluut niet wil aanpassen”, dan niet ook de kosten dragen? Waarom zou je de doorsneesystematiek voor de pensioenen aanpassen als er “compensatie moet komen voor iedereen die er op achteruit gaat”?

Aktie
Niet iedereen is tegen of wantrouwend. En anders “komen er acties als de afspraken niet worden gerealiseerd. Dan komen de pleinen weer vol”.

Leiden Maatschappij


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×