Nieuwe directeur voor basisschool De Arcade

Openbare basisschool De Arcade in de Leidse wijk Roomburg krijgt met ingang van 1 augustus een nieuwe directeur. PROOLeiden, de stichting voor het openbaar primair en speciaal onderwijs in Leiden, heeft Geert-Jan Wijgergangs aangetrokken als opvolger van Anda Ciere die met pensioen gaat.

“Wijgergangs is een ervaren onderwijsman,”zo meldt PROOLeiden. “Hij werkt sinds 1985 in het onderwijs. Eerst als leerkracht van nagenoeg alle (combinatie-)groepen die een basisschool kan hebben, daarna als adjunct-directeur en vanaf 2000 als directeur. Brede School De Arcade is na bijna twintig jaar de vierde school waaraan hij leiding gaat geven.”

Geert-Jan Wijgergangs werkte eerder in het regulier basisonderwijs, Jenaplan- en Daltononderwijs, en gespecialiseerd onderwijs voor hoog- en meerbegaafde kinderen met een internationale oriëntatie. “Geert-Jan is een directeur die graag voor iedereen zichtbaar is: voor de kinderen, ouders en het team; bij de voordeur, in de klas en soms ook vóór de klas.”

Brede School De Arcade
De Arcade is een school voor ruim 350 leerlingen en is een Brede School, dit is een samenwerkingsverband van onderwijs, opvang en welzijnsorganisaties. Hiermee neemt De Arcade een centrale plaats in de wijk in en biedt voor-, tussen- en naschoolse opvang, naschoolse activiteiten, buurtactiviteiten en faciliteiten op het gebied van sport, gezondheid en creativiteit.

Leiden Onderwijs


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×