De gebouwen aan de centrumzijde van Leiden Centraal worden in de toekomst aangesloten op het Warmtenet. (Foto: Chris de Waard).

Gemeente wil Stationsgebied aansluiten op warmtenet

De gemeente Leiden werkt aan een warmteplan voor de centrumzijde van het Stationsgebied, waarin wordt aangegeven hoe de nieuwbouw in het gebied in de toekomst verwarmd wordt. In principe geldt dat de nieuwbouw in het gebied wordt aangesloten op het warmtenet. Voor de koeling en een aanvullend gedeelte van de warmtevraag van de gebouwen bij Leiden Centraal wordt bodemenergie ingezet. Volgens de gemeente is dat de meest optimale energieoplossing voor het gebied. Er is ook ruimte voor andere duurzame, gelijkwaardige verwarmingsoplossingen.

In de Leidse Warmtevisie is het uitgangspunt vastgesteld om de warmtetransitie wijkgericht aan te pakken. De uitbreiding van het warmtenet in het Stationsgebied is één van de acties om Leiden aardgasvrij te maken. Het warmteplan is onderdeel van de acties die voortkomen uit de samenwerking ‘Duurzaamste Kilometer van Nederland’.

De conceptversie van het Warmteplan Stationsgebied ligt vanaf komende vrijdag  zes weken in het stadhuis ter inzage. Daarna wordt het plan aan de gemeenteraad voorgelegd.

Duurzaamheid Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×