De gemeenteraad van Oegstgeest kwam vorige week voor de laatste keer bijeen. Voor de politici is de zomervakantie nu begonnen. (Foto: Chris de Waard).

Oegstgeest neemt oplopende schuld voor lief in meerjarenbeeld

Na een lange avond van debat heeft de Oegstgeester gemeenteraad eind vorige week tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces de zogeheten perspectiefnota voor het dorp vastgesteld. In dat financiële meerjarenbeeld loopt de schuld van de gemeente op, terwijl juist was afgesproken deze te laten dalen. Dat was reden voor twee partijen, Hart voor Oegstgeest en Lokaal, om tegen de meerjarenbegroting van wethouder Matthijs huizing te stemmen.

Chris de Waard sprak na afloop van de raadsvergadering met de fractievoorzitter van Hart voor Oegstgeest, Lokaal en die van de VVD en ook met wethouder Huizing van financiën. 

Resultaat jaarrekening nog even op de plank
Het sluitende meerjarenbeeld dat het college de raad voorlegde, is door de raad niet overgenomen. Er is nu een, waarschijnlijk tijdelijk, gat van 1,6 miljoen euro. Dat het het resultaat over 2018 zoals blijkt uit de jaarrekening van de gemeente, maar de jaarstukken zijn nog niet vastgesteld. Dat komt doordat de gemeentelijke accountant Ernst & Young die stukken nog niet officieel heeft opgeleverd. Een wijzigingsvoorstel van oppositiepartij Hart voor Oegstgeest om het resultaat daarom nog niet te bestemmen, werd breed gesteund. Alleen de fractie van Progressief Oegstgeest stemde tegen. Na de zomer moeten raad en college zich over de begroting voor volgend jaar buigen. Tegen die tijd is de jaarrekening over 2018 wel formeel vastgesteld en kan het resultaat alsnog in de stukken worden opgenomen.

Vlaggen als teken van éénheid
De VVD diende tijdens de laatste vergadering voor de zomer ook nog een tikje ludieke motie in. De partij stelt voor om in navolging van de Tweede Kamer ook in Oegstgeest de vlag uit te hangen in de raadzaal. Er zouden er twee een plekje moeten krijgen, de Nederlandse en die van Oegstgeest zelf. De stemmen bleken te staken, negen voor en negen tegen en dat betekent dat het na de zomer opnieuw in stemming wordt gebracht. Als de voor- en tegenstanders elkaar dan opnieuw precies in balans houden, is het alsnog verworpen.

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×