De verkoopprocedure is gestart voor de ontwikkeling van Lorentz fase 2. Dat is het deel links op de foto met zeventig meter hoge kantoortoren en een parkeergarage in het hart van het bouwblok. (Impressie: Neutelings Riedijk Architecten).

Gemeente Leiden start verkoopprocedure tweede deel Lorentz

De gemeente Leiden is gestart met de verkoopprocedure van de locatie op de hoek van het Schuttersveld en het Stationsplein. Daar moet het tweede deel komen van Lorentz. Het eerste gedeelte met twee woontorens wordt eind dit jaar opgeleverd. De kantoormeters daar worden afgenomen door Heineken Nederland dat er het hoofdkantoor vestigt.

Bouwcombinatie Hurks/Van Wijnen liet eind 2018 aan de gemeente weten geen gebruik te zullen maken van de optie om ook het tweede gedeelte van Lorentz te bouwen. De afgelopen periode heeft de gemeente een marktconsultatie gehouden en daaruit is gebleken dat er verschillende partijen zijn die het bestaande bouwplan af willen maken. De komende tijd moet duidelijk worden welke van de geïnteresseerde partijen de opdracht vergund krijgt. De bouw start overigens pas als minimaal 70 procent van de te realiseren kantoorruimte is verhuurd of verkocht.

Het stationsgebied in Leiden is de enige plek in de Leidse regio waar nog nieuwe kantoren gebouwd mogen worden. Dat werd enkele jaren geleden al door de provincie Zuid-Holland vastgelegd in de strijd tegen leegstand van vaak verouderde kantoorgebouwen. Ook werden en worden veel van die incourante kantoorlocaties getransformeerd naar woningen.

De besluiten van toen hebben zo hun weerslag op de ontwikkelingen in het stationsgebied. Bij het Stedenbouwkundige ontwikkelingsplan Stationsgebied (STEO) werd uitgegaan van een mix waarbij wonen, winkelen en recreatie zou worden aangevuld met circa 58.000 vierkante meter kantoorruimte. Inmiddels ligt er vanuit de provincie het verzoek aan Leiden om het aantal kantoormeters te verhogen naar 90.000 en plannen ook zo snel mogelijk om te zetten in stenen.

Zo komt er op de hoek van het Stationsplein en het Schuttersveld het tweede gedeelte van de Lorentz met onder meer een 70 meter hoge kantoortoren maar daarmee wordt bij lange na niet voldaan aan de te realiseren meters. Het gebied rond Leiden Centraal is een zogenaamde ‘concentratielocatie’ waar de totale vraag naar kantoorruimte wordt ingeschat op 68.000 m2 tot 120.000 m2. De huidige plannen zijn in de ogen van de provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en de gemeente Leiden volstrekt ontoereikend om in de toekomst te voldoen aan de behoefte van de markt.

Economie Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×