De Veldzichtstraat wordt pas na de sloop van de voormalige Westwoudschool opnieuw ingericht. (Foto: Robbert Beurse).

Reconstructie Westwout fase 3 en 4 in augustus van start

De gemeente Zoeterwoude zal op maandag 12 augustus starten met Fase 3 en 4 van de reconstructie van de wijk Westwout in Zoeterwoude-Dorp. Er wordt een apart riool voor afvalwater aangelegd, waar nodig wordt het ‘gewone’ riool vervangen en de straten zullen opnieuw worden ingericht en bestraat.

Herinrichting
In een brief aan de inwoners van de wijk laat de gemeente weten dat de wijk een nieuw uiterlijk zal krijgen door het gebruik van nieuwe stenen. Voor de meeste straten zal dat direct na de werkzaamheden aan het riool gebeuren. Bewoners van een deel van de Kerklaan, de Richellestraat, de Veldzichtstraat en Ambachtsherenweg zullen nog even moeten wachten. In hun straat zal dit jaar alleen de riolering worden vervangen. Daarna worden de straten tijdelijk dicht gestraat, om pas na 2020 hergericht te worden. Hiervoor is gekozen in verband met de sloopwerkzaamheden van de Christus Dienaarkerk en Westwoudschool.

Parkeren
Door in verschillende fases te werken probeert de gemeente zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar te behouden. Ook worden de werkzaamheden afgestemd met de andere werkzaamheden in de wijk (ontwikkeling Ambachtshof en Westwoude).

De wijk bestaat uit: Burg. van Gilsstraat, Burg. van Outerstraat, Burg. Hemmingsonstraat, Burg. Brandtstraat, Klaverwydenstraat, Kerklaan, Richellestraat, Veldzichtstraat, Van Swietenstraat (deel), Ambachtsherenweg (deel) en De Merodestraat.

Meer informatie over de reconstructie van Westwout is te vinden op: www.zoeterwoude.nl/westwout3en4.

Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×