Op vijf locaties in de stad zijn afgelopen januari kunstgrasveldjes rond ondergrondse afvalcontainers aangelegd. (Archieffoto: Emile van Aelst)

Minder vaak afval gedumpt rond containers met kunstgrasveldje

Op plekken waar de gemeente Leiden kunstgrasveldjes rond restafvalcontainers heeft aangelegd wordt sinds de start van dat experiment minder afval achtergelaten. Dat blijkt uit de cijfers die door de gemeentelijke afdeling Beheer zijn bijgehouden. Gemiddeld werd er twintig procent minder vaak afval gedumpt dan voordat de grasveldjes werden aangelegd. De afname past in een trend die door heel Leiden waarneembaar is: de afgelopen jaren is het aantal afvaldumpingen sterk gedaald.

In een poging om de hoeveel afval op straat terug te dringen, werd de afgelopen jaren gewerkt aan een strategie om afvaldumping rond ondergrondse containers tegen te gaan. Daarvoor zijn ongeveer veertig locaties gekozen waar zulke dumpingen regelmatig voorkomen. “Per plek hebben we een strategie gemaakt op basis van onder meer het aantal dumpingen, het soort woningen rondom de locatie en hoe makkelijk de mensen daar te bereiken zijn”, legt projectleider Willem Guijt (Gemeente Leiden) uit. Op de vijf meest hardnekkige locaties is gekozen voor het aanleggen van kunstgrasveldjes, wat eind januari is gebeurd.

Veel hoogbouw
Het gaat om drie ondergrondse containers in de Merenwijk (Smellekenhorst, Sperwerhorst en Milanenhorst), één in de Kooi (Borneostraat, bij Lage Rijndijk) en één in Zuid-West (Valeriusstraat). “Op al die locaties staat veel hoogbouw, waardoor de bewoners vrij anoniem afval kunnen dumpen”, aldus Guijt. De kunstgrasveldjes zouden een psychologisch effect hebben op mensen, waardoor ze minder snel geneigd zijn om afval op straat achter te laten. Medewerkers van de gemeente hebben de locaties sinds de aanleg van de veldjes zeven dagen per week, één keer per dag gecontroleerd en het aantal dumpingen bijgehouden Ook van voor de aanleg was het aantal dumpingen al bekend.

Het aantal afvaldumpingen per container waar een grasveldje is aangelegd en de hoeveelheid gedumpt afval per dag. De grasveldjes zijn eind januari 2019 aangelegd. (Bron: Gemeente Leiden).

Uit de eerste resultaten van de proef blijkt inderdaad dat er minder afval wordt achtergelaten. Dat effect is vooral goed te zien op de Borneostraat en de Valeriusstraat, waar gemiddeld nog maar twee tot vier dagen per week afval werd aangetroffen. Eerder lag dat aantal veel hoger en waren er zelfs maanden dat er elke dag afval werd aangetroffen. Op de Smellekenhorst is het effect veel kleiner: daar wordt nog steeds op gemiddeld 5,4 dagen per week afval aangetroffen, met afgelopen april zelfs een gemiddelde van 6,6 dagen per week.

Hoeveelheid afgenomen
Wat wel op alle locaties zichtbaar is, is een vermindering in de hoeveelheid afval die per keer wordt achtergelaten. Werden er op de Smellekenhorst maandelijks eerder nog regelmatig gemiddeld 4,5 stuks afval per dag aangetroffen, sinds de aanleg van de veldjes is dat gedaald naar minder dan drie stuks afval per dag. Op andere proeflocaties is een vergelijkbaar beeld te zien, waarbij het per locatie en per maand nog wel flink verschilt.

De proef met de kunstgrasveldjes duurt nog tot het einde van dit jaar. Uit de evaluatie en de meetresultaten van het aantal dumpingen zal moeten blijken of en op welke manier de gekozen aanpak wordt voortgezet. Andere gemeenten experimenteren op dit moment bijvoorbeeld ook met echt groen rond containers. “De gemeente volgt de resultaten van deze natuurlijke variant en neemt deze mee in de evaluatie”, aldus de gemeente op haar website.

In heel Leiden
De positieve resultaten kunnen overigens niet één-op-één worden toegeschreven aan de aanleg van de kunstgrasveldjes. Hoewel de aanleg van de veldjes wel een belangrijk breekpunt is in de cijfers, hebben bewoners op verschillende plekken in de Merenwijk bijvoorbeeld ook een afvalcontainer ‘geadopteerd’ – wat betekent dat ze dumpingen in de gaten houden en mensen daarop aanspreken- en is de gemeente al langer bezig met het terugdringen van afval op straat. Dat beleid heeft in heel Leiden geleid tot minder afvaldumpingen.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Whatsapp Studio
071 - 5235908

×