Impressie van het stadhuis als 'Hof van Leiden'. (Afbeelding: Office Winhov & Studio Linse ).

Verbouwing Leids stadhuis en restauratie Raadzaal 2,5 miljoen duurder

De verbouwing van het Leidse stadhuis tot Hof van Leiden valt zeven procent duurder uit dan waarmee de gemeente tot voor kort rekende. Het gaat daarbij om een bedrag van 1,3 miljoen euro. “Die overschrijving valt mee,” vindt wethouder Damen die verantwoordelijk is voor de ambtelijke herhuisvesting. “Gezien de complexiteit van het werk en de overspannen bouwmarkt. Bovendien is de winnende aanbieding van 19,5 miljoen euro, gedaan door du Prie bouw & ontwikkeling, in de aanbesteding duidelijk een scherpe prijs. Het eerstvolgende bedrag ligt 2,5 miljoen euro hoger.” Naast de hogere kosten voor de verbouwing zelf, steken ambtenaren er ook nog voor een half miljoen aan extra uren in en valt ook de restauratie van de Raadzaal een dikke zes ton hoger uit.

Chris de Waard sprak met wethouder Damen over de kosten voor de verbouwing van het stadhuis en de restauratie van de monumentale Leidse Raadzaal.

Extra plankosten
Naast de overschrijding van de begroting voor de verbouwing zelf, vallen ook de kosten die de gemeente zelf maakt voor het project hoger uit. De extra uren die ambtenaren erin hebben gestoken en nog moeten steken, zorgen voor vijf ton aan extra plankosten.

In totaal moet Leiden dus zo’n 1,8 miljoen euro extra uittrekken voor de verbouwing van het stadhuis. Daarmee blijven de jaarlijkse kosten voor het huisvesten van de Leidse ambtenaren wel binnen het eerder vastgesteld bedrag van 6,19 miljoen euro per jaar.

Restauratie monumentale Raadzaal
Niet alleen de verbouwing van het stadhuis gaat meer kosten dan begroot. Los van de verbouwing wordt ook de monumentale Leidse Raadzaal flink onder handen genomen. In 2017 werd door de raad groen licht gegeven om daar 780.000 euro in te steken. Inmiddels is duidelijk dat ook dat bedrag bij lange na niet voldoende is om aan alle eisen en wensen tegemoet te komen. Het college vraagt de raad daarom ook hier om extra geld.¬†Het gaat daarbij om 338.000 euro extra om de noodzakelijke aanpassingen te betalen, de zogenaamde ‘need-to-haves’.

“Maar als je het doet, kan je het beter meteen goed doen,” vindt wethouder Damen die de raad daarom vraagt om ook in te stemmen met de kosten voor de zogeheten ‘nice-to-haves’. Het gaat daarbij om zaken als het restaureren van alle stoelen van raad en college (164.000 euro), het vervangen van de gordijnen (15.000 euro), het spreekgestoelte (25.000 euro) en de losse bankjes (44.000 euro). De raad lijkt ook de nice-to-haves goed te zullen keuren. In totaal bedragen de extra kosten voor eisen en wensen 620.000 euro, waarmee de restauratie van de Raadzaal dus in totaal op 1,4 miljoen euro uitkomst.

Groot onderhoud gevel stadhuis
Ook het opknappen van de buitengeval van het stadhuis staat als project los van de verbouwing. De kosten hiervoor vallen daardoor ook buiten bovenstaand plaatje. Wel worden de werkzaamheden zoveel mogelijk parallel uitgevoerd om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Bij dit onderhoud wordt schilderwerk uitgevoerd en worden ook het zandsteen en de stadhuistoren aangepakt.

Stadskantoor Level ook duurder
Eind dit jaar of begon volgend jaar verhuizen de ambtenaren die nu in het stadhuis werken naar het nieuwe stadskantoor in Level Leiden. Ook het college van burgemeester en wethouders vindt daar een tijdelijk onderkomen. Als de verbouwing  van het stadhuis is afgerond, keert het stadsbestuur daar terug, evenals enkele honderden ambtenaren meer dan nu. Die krijgen dan wel vooral flexplekken in plaats van eigen kamers.

In Level worden momenteel vier verdiepingen verbouwd tot stadskantoor met op de begane grond publieksbalies. Ook de (overigens enige) aanbieding voor die verbouwing viel (acht procent) hoger dan begroot. Ook dit project wordt uitgevoerd door het Leidse du Prie, De meerkosten daar zijn binnen het project opgevangen door het schrappen van bepaalde zaken en het inzetten van de post onvoorzien. In totaal steekt de gemeente 9.3 miljoen euro in de verbouwing.

Jaarlijkse kosten ambtenarenhuisvesting niet hoger
De gemeenteraad¬† stemde in 2018 in met de herhuisvesting van de Leidse ambtenaren, maar wel onder voorwaarde dat de kosten na afloop van die operatie per jaar niet hoger zouden worden. Dat lukt volgens Damen die het extra geld vooral nodig zegt te hebben om de lege pot ‘onvoorzien’ weer te vullen. “Ervaring met de uitbreiding en restauratie van Museum de Lakenhal leert dat die post onvoorzien een reserve vergt van minimaal vijf procent van de aanneemsom,” schreef Damen afgelopen zomer al in een brief aan de raad. De jaarlijkse kosten blijven volgens de laatste calculaties onder de zes miljoen per jaar. Dat is mede te danken aan een fors lagere energierekening als de hele operatie is afgerond.

Bij de herhuisvesting van de Leidse ambtenaren gaat het om de verbouwing van het stadhuis en de verhuizing, inclusief verbouwing, van vele honderden ambtenaren van Stationsplein 107 en het Stadsbouwhuis naar gebouw Level Leiden aan de Bargelaan.

Leiden Politiek Verbouwing Stadhuis Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×