(Foto: Chris de Waard).

Beschikbaarheid AED's in de Leidse regio bijna voldoende

De regio Leiden telt volgens de Hartstichting bijna voldoende AED’s. De stichting stelt dat in de gemeente Leiden en de buurgemeenten nog steeds sprake is van een toename van het aantal beschikbare en geregistreerde apparaten. Er is nog wel veel winst te behalen als het gaat om AED’s die 24 uur per dag beschikbaar zijn.

Meer AED’s in woonwijken
“In Leiden is zestig procent van de AED’s 24 uur per dag beschikbaar en dat ligt in lijn met het landelijke cijfer”, vertelt woordvoerder Ron Sinnige van de Hartstichting. Leiden wordt genoemd als voorbeeld gemeente voor wat betreft de spreiding en beschikbaarheid van de AED’s. De situatie in Zoeterwoude is anders. Ondanks het voldoende aantal geregistreerde apparaten is geen van de AED’s dag en nacht beschikbaar. Voor de gemeenten Voorschoten en Oegstgeest geldt dat voor een optimale beschikbaarheid nog enkele apparaten nodig zijn. Sinnige zegt over Leiderdorp dat daar nog wel een handje vol AED’s bijgeplaatst kan worden. De nadruk voor nieuw te plaatsen AED’s ligt bij de dag en nacht beschikbaarheid. Nederland telt nu bijna twintigduizend AED’s en voor een optimaal dekkend netwerk zijn er nog ruim vijfduizend apparaten nodig.

Zeventig procent van de hartstilstanden vinden in en rond het huis plaats. Het is van belang dat er in woonwijken voldoende dag en nacht beschikbare AED’s zijn, die kunnen worden ingezet via reanimatie oproepsysteem HartslagNu. De Hartstichting roept buurtgenoten op om samen een crowdfunding te starten voor een AED in de buurt. Op de website legt de Hartstichting uit hoe een crowdfunding kan worden opgezet.

Hoe werkt de AED
Een automatische externe defibrillator (AED) of hartstarter is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Indien de hartstilstand het gevolg is van bepaalde levensbedreigende ritmestoornissen kan een elektrische schok van een AED het hartritme herstellen.

Een landelijk dekkend netwerk redt levens
Bij een hartstilstand is de overlevingskans het grootst als direct 112 wordt gebelt en binnen 6 minuten wordt gestart met reanimeren en een AED wordt inzet. De gemiddelde responstijd van een ambulance is 8 tot 10 minuten. Via HartslagNu, het landelijk oproepsysteem voor reanimatie dat gekoppeld is aan noodnummer 112, worden mensen die in de buurt van een slachtoffer zijn, opgeroepen om te komen reanimeren. Deze zogenoemde burgerhulpverleners kunnen reanimeren en hebben zich aangemeld bij het oproepsysteem. In het oproepsysteem staan ook AED’s geregistreerd die door burgerhulpverleners gebruikt kunnen worden. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuten sneller bij het slachtoffer dan de ambulance. Daardoor kan de reanimatie sneller worden gestart en dat geeft een betere kans op overleving.

Advertentie

Leiden Leiderdorp Maatschappij Oegstgeest Regio Voorschoten Zoeterwoude


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×