De SP Leiden gaat langs de deuren om Leidenaren te waarschuwen voor de komende bezuinigingen waarmee minima te maken gaan krijgen. (Foto: Chris de Waard).

College laat Leidse raad shoppen in bezuinigingsvoorstellen sociaal domein

5,4 miljoen euro. Dat is het bedrag dat wethouder Marleen Damen moet bezuinigingen op de almaar oplopende kosten in het sociaal domein. Het gaat daarbij om zaken als jeugdzorg, bijzondere bijstand, woningaanpassingen en de opvang van dak- en thuislozen, ongedocumenteerde vreemdelingen en nog een hele serie andere regelingen waar de gemeente Leiden jaarlijks ruim 180 miljoen aan uitgeeft. Op een totaal budget van zo’n 533 miljoen euro. Ze doet voor een miljoen meer aan voorstellen aan de raad. Damen: “Er kunnen dus nog keuzes gemaakt worden.”

Chris de Waard in gesprek met wethouder Marleen Damen over de voorgestelde miljoenenbezuinigingen binnen het sociaal domein.

Om de uitgaven binnen de perken te houden, ook al omdat het rijk de afgelopen jaren tal van zorgtaken aan de gemeenten heeft overgedragen – met daarbij minder geld dan het rijk er zelf aan uitgaf – de toenemende vraag naar verschillende vormen van zorg en een algemene korting op de bijdrage die Leiden van de Rijksoverheid krijgt via het Gemeentefonds, moet het mes in tal van uitgaven. Damen: “We willen niet een steeds hoger deel van ons totale budget uitgeven aan het sociaal domein. We hebben ook nog andere ambities.”

Kiezen uit voorgestelde maatregelen
De raad krijgt van het college een palet met 22 bezuinigingsmaatregelen voorgelegd. In totaal voor zo’n 6,4 miljoen euro. Die zijn dus niet allemaal nodig en dus valt er wat te kiezen. “Daar had de raad ook om gevraagd,” legt Damen uit. “De raad kan op deze manier sommige voorstellen verwerpen of minder hard inzetten. Ook is er nog bijna een miljoen over van vijftien miljoen die we vorig jaar al extra hebben uitgetrokken voor het sociaal domein. Daar kan de raad dus ook nog keuzes maken.”


Dat het college de raad ruimte geeft om zelf voor ongeveer een miljoen aan keuze te maken uit de reeks van voorgestelde maatregelen valt niet bij alle partijen even goed. Zo verwijt CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie het college een gebrek aan daadkracht. Onterecht vindt bijvoorbeeld zijn GroenLinks-collega Ashley North die zich nog wel herinnert dat de raad daar zelf om heeft gevraagd.

Leidse SP verwerpt bezuinigingen op minima en zieken
De fractie van de Leidse SP is de eerste partij die vooruitloopt op de te voeren discussie in de raad en nu al aankondigt de bezuinigingen te verwerpen. “We gaan er niet alleen tegenstemmen, maar zullen ook actie gaan voeren,” vertelt raadslid Ries van Walraven die veel van de voorgestelde bezuinigingen kortetermijnpolitiek noemt. “Nu bezuinigen betekent vaak dat je later veel meer geld moet uitgeven,” zo stelt ze.

Chris de Waard in gesprek met SP-raadslid Ries van Walraven over de voorgestelde miljoenenbezuinigingen binnen het sociaal domein.

De SP wil vooral aan de stad vertellen welke gevolgen de komende bezuinigingen voor veel minima of langdurig zieke Leidenaren gaan hebben. “Want veel mensen die hierdoor getroffen gaan worden, beseffen het nog helemaal niet,” denkt Van Walraven.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek begroting2020leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×