Park Cronesteyn. (Foto: Chris de Waard).

Hoogheemraadschap Rijnland verbetert kade park Cronesteyn

De kade langs het Knotterpad in park Cronesteyn wordt vanaf maandag 14 oktober verbeterd door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Tijdens de werkzaamheden, die circa zes weken zullen duren, kan er sprake zijn van hinder.

Voor de versteviging en verhoging van de kade is een grote hoeveelheid klei nodig. De berm van de Vrouwenweg dient tijdelijk als opslagplaats voor de klei. De klei wordt vooral buiten spitstijden aangevoerd, om het verkeer zo min mogelijk te verhinderen.

Verbetering voor de toekomst
Alle dijken en kades die inzakken door bodemdaling worden door het Hoogheemraadschap verbeterd. De kade langs het Knotterpad in park Cronesteyn is door de raad onderzocht en daaruit is gebleken dat de gehele lengte verhoogd en verstevigd dient te worden. Deze verbeteringen worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat u in de toekomst ook droge voeten zal houden.

 

 

Duurzaamheid Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×