De raadscommissie burger vergaderde gisteren niet over de nieuwbouw van Het Dok omdat er juridische onzekerheden zijn. (Foto: Sleutelstad / IJsbrand Terpstra).

Oegstgeest twijfelt of unieke nieuwbouwdeal Het Dok juridisch wel klopt [update]

De unieke deal die wethouder Matthijs Huizing (Onderwijshuisvesting) voor de zomer aankondigde voor de nieuwbouw van basisschool Het Dok in Oegstgeest blijkt nog niet rond. Er zijn vraagtekens ontstaan over de juridische haalbaarheid van de afspraken met ontwikkelaar Cortese Capital uit Utrecht. Het bouwen van een nieuw gezondheidscentrum en de nieuwe school is daardoor in ieder geval met een maand uitgesteld.

Voor de nieuwbouw van basisschool Het Dok in nieuwbouwwijk Nieuw-Rhijngeest heeft de gemeente Oegstgeest een afspraak gemaakt met ontwikkelaar Cortese Capital. Die was vlakbij de school al bezig met het bouwen van een gezondheidscentrum en kan daar voor een gunstige prijs een verdieping op zetten. Die verdieping biedt voldoende ruimte aan de groeiende basisschool, waardoor Huizing voor de zomer sprak van een ‘unieke kans’ om de nieuwbouw goedkoop te regelen.

Openbare aanbesteding
Maatschappelijke bouwprojecten mogen echter niet zomaar aan één marktpartij worden gegund. Normaal gesproken moet er een aanbesteding worden gedaan waarbij de gemeente onderbouwd voor de beste partij kiest. In dit geval hoeft dat echter niet omdat er een maatschappelijk voordeel kan worden behaald – besparing van meer dan een half miljoen euro – maar moet de gemeente dat voordeel wel aan kunnen tonen. Die onderbouwing is op dit moment nog onvoldoende, oordeelt de onlangs geraadpleegde landsadvocaat, waarmee er kans is op een rechterlijke terechtwijzing.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Matthijs Huizing

De al langer geplande inhoudelijke bespreking van het plan, waarbij de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met het investeren van 3,5 miljoen euro, kon daarom gisteravond niet doorgaan. Als een van de redenen voor het op het laatste moment intrekken van de inhoudelijke behandeling noemt Huizing dat pas kortgeleden duidelijk werd dat niet langer de school zal optreden als bouwheer – en daarmee verantwoordelijk is voor de aanbesteding – maar dat de gemeente die rol op zich zal nemen. Omdat het om andere aanbestedingsregels gaat moet de deal met Cortese Capital opnieuw worden bekeken.

Terugkopen van gemeente
De gemeente gaat echter niet alleen beter proberen uit te leggen waarom de deal met de projectontwikkelaar een maatschappelijk voordeel oplevert. Ook de concept-afspraken met Cortese Capital worden opnieuw bekeken. Het zal daarin vooral gaan over de zogenoemde terugkoop, waarbij wordt afgesproken dat de schoolverdieping over 15 jaar zal worden gekocht door de investeerder voor het bedrag waarvoor het nu is gebouwd. De gemeente verwacht dat het aantal leerlingen in Nieuw-Rhijngeest dan weer afneemt, waarmee de uitbreiding overbodig zou worden. Cortese Capital zou zich met die afspraak verzekeren van een gebouw waarvan de waarde de komende 15 jaar wel stijgt, maar de prijs die zij ervoor hoeft te betalen niet.

Er moet echter – op een juridisch correcte en dichtgetimmerde manier – worden uitgelegd dat de gemeente deze deal (waarbij een gebouw later wordt teruggekocht) niet met een ander bedrijf had kunnen maken. Als dat wel kan, dan moet het project alsnog worden aanbesteed of mag de afspraak in deze situatie niet worden gemaakt. Tegelijkertijd zijn er over die terugkoop-optie nog wel de nodige vragen bij leden van de gemeenteraad, zoals of de gemeente het gebouw niet beter met winst over 15 jaar zelf kan verkopen. Huizing bekijkt de terugkoop-optie opnieuw en komt volgende maand met meer duidelijkheid over het contract met Cortese Capital.

Uitstel
De behandeling van het voorstel – en daarmee de start van de bouw – is nu in ieder geval met een maand uitgesteld. Als er half november wel genoeg juridische zekerheid is, moet daarna zo snel mogelijk begonnen worden met bouwen. Zowel de school als het gezondheidscentrum koersen namelijk nog steeds op ingebruikname in september 2020. Huizing verwacht dat dat haalbaar blijft en denkt ook dat één bezwaar dat tegen het nieuwe bestemmingsplan is gemaakt geen roet in het eten zal gooien. Hij heeft gesproken met de direct omwonende van de bouwlocatie die het bezwaar indiende en was ‘in staat om een aantal pijnpunten weg te nemen’. “Ik heb het gevoel dat dat wel goed komt.”

Reactie Stichting Panta Rhei (schoolbestuur Het Dok)
Met grote verbazing heb ik kennis genomen van de opmerking van wethouder Huizing over het late moment waarop bekend werd dat stichting Panta Rhei geen bouwheer zou zijn en dat dit geleid heeft tot extra vertraging in het bouwproces”, laat Mr. Harry van de Kant (College van Bestuur) in een reactie weten. “Er is nooit sprake geweest van het bouwheerschap van Panta Rhei inzake de tijdelijke huisvesting van Het Dok in het te bouwen gezondheidscentrum nabij Het Dok. Wij hebben twee jaar geleden, tijdens de eerste gesprekken over de tijdelijke uitbreiding van Het Dok, al aangegeven dat wij ons richten op onderwijs en niet op vastgoed.”

“In het raadsvoorstel ‘Autorisatie investering uitbreiding basisschool Het Dok’ (besproken in de raadsvergadering van 27 juni jl.) staat ook duidelijk beschreven dat Cortese Capital de uitbreiding van Het Dok wil realiseren. Over een mogelijk bouwheerschap van het schoolbestuur wordt met geen woord gerept, omdat dit ook nooit aan de orde was. Een maand geleden bracht meneer Huizing dit voor het eerst ter sprake in een gesprek met onze huisvestingsspecialist. Dat kwam helemaal uit de lucht vallen en we hebben nogmaals aangegeven dat wij het bouwheerschap niet op ons willen nemen.”

“Het is dan ook te betreuren dat willens en wetens een onjuiste beeldvorming geschetst is die niet bijdraagt aan een gewenste constructieve samenwerking tussen gemeente en schoolbestuur. Ik snap dat je je straat schoon wil vegen, maar dit is erg slordig”, aldus Van de Kant.

Oegstgeest Politiek Nieuwbouw Het Dok


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×