(Foto: Rob Overmeer).

Leiden start met minicontainers voor betere scheiding papier

De gemeente Leiden neemt maatregelen om papier beter te scheiden. Huishoudens die minicontainers voor restafval en/of GFT hebben, krijgen een extra minicontainer voor papier. De uitrol start in januari in de Kloosterhof in de Stevenshof en vanaf de zomer wordt het gebied uitgebreid. De ondergrondse papiercontainers blijven ook beschikbaar. De nieuwe containers voor papier zijn grijs met een blauwe deksel.


Reanne van Kleef sprak met wethouder Yvonne van Delft over het scheiden van papier in Leiden.

Leiden wil meer afval scheiden en minder restafval per inwoner overhouden. Uit analyses van het restafval blijkt, dat er nog veel papier en karton tussen het andere afval zit. Nascheiding van papier bij de afvalverwerker is niet mogelijk, omdat nat of verontreinigd papier niet meer geschikt is voor hergebruik. Daarom heeft het college besloten om extra in te zetten op het beter scheiden van papier aan huis.

Papier aan huis ophalen
De gemeente verwacht met de introductie van de minicontainer meer papier voor hergebruik te kunnen gaan inzamelen. Berekend is, dat dit in vier jaar tijd een miljoen kilo oud papier extra kan opleveren. Wethouder Yvonne van Delft (Circulaire Economie): “Samen met de stad werken we toe naar een circulaire economie, waarbij afval weer wordt ingezet als grondstof. Papier is daarvoor uitstekend geschikt. Een papiervezel heeft namelijk wel zeven levens. Hergebruik is daarom een logische keuze. Door het aan huis inzamelen, maken we het makkelijker voor inwoners om papier en karton gescheiden te houden”.

Uitrol extra minicontainers gaat stap voor stap
De introductie van de minicontainer papier start in januari 2020 in de Kloosterhof. Deze buurt is onderdeel van de Stevenshof, heeft veel laagbouw en ligt ingesloten tussen de Oude Rijn en de Stevenshofdreef. Dit is daardoor een geschikte buurt om te starten. De containers worden één keer per vier weken geleegd op een aparte ophaaldag. Na vier maanden vindt een evaluatie plaats. Na de zomer start de uitrol over de andere wijken van de stad, als eerste in de rest van de Stevenshof. De planning is om eind 2021 alle huishoudens die minicontainers hebben van de extra minicontainer te hebben voorzien.

Duurzaamheid Leiden Politiek


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×