Leiden start met minicontainers voor betere scheiding papier

45

De gemeente Leiden neemt maatregelen om papier beter te scheiden. Huishoudens die minicontainers voor restafval en/of GFT hebben, krijgen een extra minicontainer voor papier. De uitrol start in januari in de Kloosterhof in de Stevenshof en vanaf de zomer wordt het gebied uitgebreid. De ondergrondse papiercontainers blijven ook beschikbaar. De nieuwe containers voor papier zijn grijs met een blauwe deksel.


Reanne van Kleef sprak met wethouder Yvonne van Delft over het scheiden van papier in Leiden.

Leiden wil meer afval scheiden en minder restafval per inwoner overhouden. Uit analyses van het restafval blijkt, dat er nog veel papier en karton tussen het andere afval zit. Nascheiding van papier bij de afvalverwerker is niet mogelijk, omdat nat of verontreinigd papier niet meer geschikt is voor hergebruik. Daarom heeft het college besloten om extra in te zetten op het beter scheiden van papier aan huis.

Papier aan huis ophalen
De gemeente verwacht met de introductie van de minicontainer meer papier voor hergebruik te kunnen gaan inzamelen. Berekend is, dat dit in vier jaar tijd een miljoen kilo oud papier extra kan opleveren. Wethouder Yvonne van Delft (Circulaire Economie): “Samen met de stad werken we toe naar een circulaire economie, waarbij afval weer wordt ingezet als grondstof. Papier is daarvoor uitstekend geschikt. Een papiervezel heeft namelijk wel zeven levens. Hergebruik is daarom een logische keuze. Door het aan huis inzamelen, maken we het makkelijker voor inwoners om papier en karton gescheiden te houden”.

Uitrol extra minicontainers gaat stap voor stap
De introductie van de minicontainer papier start in januari 2020 in de Kloosterhof. Deze buurt is onderdeel van de Stevenshof, heeft veel laagbouw en ligt ingesloten tussen de Oude Rijn en de Stevenshofdreef. Dit is daardoor een geschikte buurt om te starten. De containers worden één keer per vier weken geleegd op een aparte ophaaldag. Na vier maanden vindt een evaluatie plaats. Na de zomer start de uitrol over de andere wijken van de stad, als eerste in de rest van de Stevenshof. De planning is om eind 2021 alle huishoudens die minicontainers hebben van de extra minicontainer te hebben voorzien.

Delen

45 reacties

 1. Wilfred van der Blom

  Dat wordt druk in de tuin.
  Straks hebben we thuis een mini mileustraat.
  Maar het plastic gescheiden aanleveren is opgeheven omdat de afvalverwerker het kan scheiden.
  Ik vraag mij af waar het vervuilde papier dan naar toe gaat.
  Ik heb zo’n gevoel dat het ook in de huisvuil container kan.
  Maar we wachten het af.

  • Dat komt omdat 60% van de Leidse huishoudens geen minicontainers hebben zoals iedereen in de binnenstad en mensen die in flats wonen. En die moeten hun oud papier natuurlijk ook kwijt.

  • Dat komt omdat 60% van de Leidse huishoudens geen minicontainers hebben zoals mensen die in de binnenstad en in flats wonen. Die moeten hun papier natuurlijk ook kwijt.

 2. Jans Ramaker

  Ze weten hier ook niet zo goed wat ze willen ,we moesten plastic scheiden ,speciaal een afvalbak neergezet en ging prima,maar voor korte duur onder eens hoefde het niet meer het mocht weer tussen het gewone afval…

 3. Johan Pots

  Er staan her en der in de wijken papiercontainers. En wat zie ik bij mij in de straat, dat mensen bij een restafvalcontainer dozen staan in te trappen om in de containerklep te proppen.

 4. Désirée Houps-Enderman

  Wij scheiden alles al en ons kleine voortuintje begint zo op een opslagplaats van vuil containers te lijken. Er staat een krat in de schuur en die legen we als we boodschappen gaan doen. Dus wij hoeven hem niet.

 5. Sander Houps

  Geen ruimte meer voor dus zal ook niet geaccepteerd worden. Ga al elke week bij het boodschappen doen mijn papier wegbrengen naar de ondergrondse containers.

 6. Hoeveel papier moet er niet verzameld worden, voordat de milieubelasting van zo’n lelijke container gecompenseerd is? Ik gebruik mijn oude papier gewoon om de haard mee aan te maken. Dat is erg gezellig, nu het buiten donker en guur aan het worden is, door het verschuiven van de jaargetijden.

  • Ik snap sowieso niet hoe mensen aan zoveel papier komen. Ik ontvang geen reclame en/of kranten op papier. Post van de overheid en andere bedrijven/instanties probeer ik ook zoveel mogelijk digitaal te regelen. Dat kleine beetje wat ik wel heb gebruik ik ook voor de open haard. Anders naar de papierbak ermee bij het winkelcentrum of sportvereniging.
   Dit onderstreept waarom ook ik de extra te fabriceren minicontainer liever niet zie verschijnen.

 7. teleurgestelde Stevenshof bewoner op

  Overbodig! Mensen die al scheiden hebben allang een bestemming. Hetzij verenigingen of scholen of verzorgingscentra die elk hiermee een centje extra binnenkrijgen en nu een strop krijgen, hetzij de ondergrondse containers tijdens boodschappen doen. Op nog zo’n grote container zitten we niet te wachten. Wij scheiden AL het afval dat recyclebaar is al. Mensen die nu al alles in de restafvalcontainer pleuren (ook gft) zullen dat waarschijnlijk uit gemakzucht ook dan met papier nog blijven doen.

 8. Wij hebben geen plek in ons mini stadstuintje voor nog een container, tenzij we onze fietsen op de stoep voor de voordeur gaan zetten. Dat of die container op de stoep.

 9. Wij hebben geen plek in ons mini stadstuintje voor nog een container, tenzij we onze fietsen op de stoep voor de voordeur gaan zetten. Dat of die container op de stoep. Terwijl de ondergrondse container pal om de hoek staat.

 10. Groene bakken, bruine bakken, grijze bakken, en nu ook nog grijsblauwe bakken. En plastic mag in het restafval, omdat er geen bedrijf is dat het Leidse plastic wil verwerken. Dat verhaal over scheiding van plastic in de afvalverwerking klopt niet. Nog een bak erbij dus, ik neem aan van zeer duurzaam materiaal….zoals ….plastic??

 11. Niet nòg zo’n bak in ons kleine voortuintje!
  Gemeente Leiden, vraag eerst eens aan uw inwoners of er wel behoefte aan is en breng er dan pas een bij hen die er een wil en niet verplicht aan iedereen die dan voor een groot deel weer teruggehaald gaat worden (als dat al gebeurt….).
  WIJ WILLEN ER GEEN!!!
  WIJ BRENGEN DAT BEETJE ZELF NAAR DE ONDERGRONDSE PAPIERCONTAINER.

Je bent nu offline