Het Voorschotense gemeentebestuur gaf gisteren een toelichting op de begroting voor volgend jaar.

Voorschoten noteert plus op begroting voor 2020

De gemeente Voorschoten houdt in de begroting die het college voor 2020 heeft opgesteld 782.000 euro over. “Dat komt voornamelijk door een andere manier van afschrijven,” beaamt wethouder Cramwinckel van financiën. “Maar een boekhoudkundige truc is het zeker niet,” zo zegt hij stellig.

Tot nu toe schreef de gemeente het eigen vastgoed af tot nul procent. Vanaf 2020 houdt de gemeente rekening met een restwaarde van dertig procent. “En dat is heel goed verdedigbaar,” vindt niet alleen Cramwinckel, maar ook de rest van het college. “Een pand heeft altijd een restwaarde en het past bovendien goed bij de duurzaamheidsgedachten om materialen te hergebruiken.”

Chris de Waard in gesprek met de Voorschotense wethouder Marcel Cramwinckel over de begroting voor komend jaar.

Voorschoten volgt met de nieuwe wijze van afschrijven gemeenten als Dordrecht en Wassenaar. De eerste paste dat al eerder toe, Wassenaar gaat het nu ook doen. De nieuwe wijze van afschrijven is volgens Cramwinckel met de provincie Zuid-Holland besproken en die stemt er ook mee in.

Benchmark
De afschrijvingsmethodiek kwam in beeld tijdens een zoektocht om lucht in de begroting te creëren. Aan eerder vastgestelde extra uitgaven, voor bijvoorbeeld extra handhavers en het openhouden van het zwembad, wilde het college niet tornen en daarom werd een benchmark uitgevoerd. Daarbij worden de gemeentefinanciën naast die van vergelijkbare gemeenten gelegd om te kijken waar maatregelen mogelijk tot lagere uitgaven kunnen leiden. Daar kwamen geen substantiële bedragen uit.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×