(Foto: Wikipedia/M.Minderhoud).

Teamchef Politie Leiden niet terug naar oude standplaats

De Leidse politiechef Fatima Aboulouafa keert niet meer terug in het team Leiden en ook niet elders binnen de eenheid Den Haag waar Leiden onder valt. Een gesprek met Aboulouafa, haar advocaat en de politiechef van de eenheid Den Haag, Paul van Musscher, leverde onvoldoende vertrouwen op voor verdere samenwerking in de huidige vorm.

Aboulouafa die leiding geeft over 130 politieagenten zit sinds eind september thuis vanwege haar kritische houding tegenover discriminatie, machtsmisbruik en pesten binnen het korps. Iedereen die racistische zaken aankaart bij de politie stuit volgens de teamchef op ’een blauwe muur van stilte’.

Politiechef Paul van Musscher van de Eenheid Den Haag stelt dat er geen verschil van inzicht is met het standpunt van teamchef Aboulouafa over het belang van diversiteit en inclusie binnen het korps. “Dat kan en moet beter”, zegt Musscher. Hij voegt er direct aan toe dat de manier waarop nu, deels via de media, de discussie over dit thema wordt gevoerd, geen positieve uitwerking heeft voor de eenheid. “Het zorgt zelfs voor verdeeldheid onder collega’s en dat mag nooit het effect zijn”, aldus de politiechef.

Het gaat hierdoor niet meer om de inhoud maar over de wijze waarop de discussie verloopt. “Voorop staat dat we niet wegkijken van misstanden maar deze juist aanpakken. Dat feit dreigt door de manier waarop de thematiek ter sprake wordt gebracht, onder te sneeuwen”. Aboulouafa zei eerder in verschillende programma’s op televisie dat klokkenluiders bij de politie worden ’geïntimideerd, gedehumaniseerd, geïsoleerd en vervolgens geëlimineerd’.

De afgelopen weken ontstond een onwerkbare situatie in het team nadat directe collega’s het vertrouwen in de teamchef opzegden. De korpsleiding stelde een pauze voor om rust te creëren en te werken aan een oplossing. De komende tijd blijft de korpsleiding zoeken naar een oplossing voor deze personele kwestie. “Die oplossing ligt buiten de eenheid,” zo heeft het gesprek van eerder deze week duidelijk gemaakt.

Samen met Aboulouafa en ondersteund door een onafhankelijke externe verkenner bekijkt de korpsleiding de komende tijd of zij op een andere plaats binnen de Nationale Politie kan werken. De verantwoordelijk Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus heeft met een brief de Tweede Kamer over deze zaak geïnformeerd.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×