Thomas Berghuis (rechts) is niet in staat om zijn werkzaamheden als stadscurator uit te voeren, zo heeft het Cultuurfonds Leiden zojuist bekend gemaakt. (Foto: Chris de Waard).

Stadscurator Thomas Berghuis uit de running wegens ziekte

Thomas Berghuis die per 1 mei jongstleden benoemd werd tot stadscurator van Leiden is door ziekte niet in staat om die functie uit te oefenen. Berghuis deed zijn werkzaamheden in  opdracht van het Lucas van Leydenfonds dat is ondergebracht bij het Cultuurfonds Leiden. Het bestuur van het cultuurfonds laat weten in nauwe afstemming met cultuurwethouder van Delft aan een structurele oplossing te werken, zodat het Lucas van Leyden Fonds de werkzaamheden voor kunst in de openbare ruimte kan voortzetten. Cultuurmakelaar Mirjam Flik is voorlopig aanspreekpunt voor vragen en lopende zaken.

Het afgelopen jaar opgerichte Lucas van Leyden Fonds heeft als doel om kunst in de openbare ruimte te stimuleren. Daarvoor werd Berghuis aangetrokken als stadscurator. “Zijn opdracht was om mede met zijn internationale netwerk, een inspirerende verbinding tot stand te brengen tussen wetenschap, kunst en de bewoners van Leiden,” aldus het bestuur van het Cultuurfonds Leiden.

Cultuur Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×