Het gebouw van de voormalige Westwoudschool wordt gesloopt. (Foto en video: Robbert Beurse).

Sloop Westwoudschool begin november van start

Het gebouw van de voormalige Westwoudschool in Zoeterwoude-Dorp zal binnen enkelen weken worden gesloopt. De tijdelijke (anti-kraak) bewoners kregen eind vorige maand het bericht dat zij het pand moesten verlaten. Nadat zij een verslaggever van Sleutelstad een laatste rondleiding door het gebouw gaven hebben de anti-krakers gehoor gegeven aan het verzoek en zijn vertrokken.


Robbert Beurse loopt een laatste keer door de Westwoudschool.

Op donderdag 17 oktober zijn de nutsvoorzieningen afgesloten. Begin november zal worden gestart met de sloop van het gebouw. Om vandalisme tegen te gaan heeft de gemeente de BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) geïnstrueerd om extra te controleren en waar nodig streng te handhaven.

Vleermuizen
De aanwezigheid van vleermuizen in het voormalige schoolpand hebben de herontwikkeling van het gebied behoorlijk vertraagd. Na een oproep van de gemeente lieten enkele buurtbewoners vleermuiskasten aan de gevel van hun huis bevestigen. Dankzij de nieuwe woonruimte voor de beschermde dieren kan de sloop nu, een jaar later dan gepland, alsnog van start gaan.

Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×