Het afvaleiland op het Levendaal. (Foto: Chris de Waard).

Steeds meer afval in Zoeterwoude, in Leiden minder afval dan gemiddeld

Leiden haalde in 2018 gemiddeld 361 kilo huishoudelijk afval per inwoner op. Deze hoeveelheid ligt ver onder het landelijke gemiddelde van 494 kilo. In niet-stedelijke gemeenten wordt het meeste afval opgehaald. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over al het ingezamelde lhuishoudelijk afval per gemeente.

Met 477 kilo zamelt de gemeente Leiderdorp het meeste afval per inwoner in vergeleken met de andere regiogemeenten. Ten opzichte van eerdere jaren bleef de hoeveelheid opgehaald afval nagenoeg gelijk, terwijl het aantal kilo’s in Leiden al een paar jaar aan het dalen is. In Oegstgeest zet de daling van de hoeveelheid afval per inwoner sinds 2016 gestaag door naar 424 kilo in 2018. De gemeente Zoeterwoude zamelde 417 kilogram in. Hoewel dat minder is dan in de buurgemeenten, valt op dat het aantal kilo’s afval gemeten over de laatste jaren aan het toenemen is.

De cijfers van Voorschoten over 2018 zijn niet bekend. In 2017 werd in de gemeente 456 kilogram afval ingezameld, een daling van ongeveer 10 kilo met het jaar daarvoor.

Verschillen tussen gemeenten
Huishoudens hebben de afgelopen decennia steeds meer mogelijkheden gekregen om afval gescheiden in te leveren, zoals via afvalcontainers of de milieustraat. Er bestaan grote verschillen in afvalproductie en -verwerking tussen gemeenten. Zo wordt in de grote steden minder vaak gft-afval gescheiden, omdat kleinbehuisden geen ruimte hebben voor een gft-container. In niet-stedelijke gemeenten, waar meer huizen een tuin hebben, werd in 2018 gemiddeld 138 kilogram groente-, fruit- en tuinafval per inwoner ingezameld. Zoeterwoude is met 123 kilogram koploper, Leiderdorp en Oegstgeest zamelden espectievelijk 61 en 74 kilo gft-afval in. In stedelijke gemeenten was dit gemiddeld 29 kilogram per inwoner, Leiden ligt met 22,5 kilo onder het gemiddelde.

Duurzaamheid Leiden Leiderdorp Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×