Wethouder Dirkse presenteerde nog maar enkele weken geleden zijn begroting. De eerste gaten zijn er nu al ingeschoten. (Foto: Chris de Waard).

Miljoenenstrop voor Leiden door lagere uitkering Gemeentefonds

De gemeente Leiden moet 2,8 miljoen euro uit de zogeheten concernreserve halen om de cijfers over 2019 kloppend te houden. Uit de meest recente cijfers die Leiden van het Rijk kreeg via de ‘septembercirculaire’ blijkt dat die uitkering over 2019 fors lager uitvalt dan waarmee was gerekend. Dat heeft deels te maken met de ’trap-op-trap-af’ systematiek die nu nog wordt gehanteerd bij het berekenen van de rijksbijdrage aan de gemeenten en deels met een fout van Leiden zelf.

Reanne van Kleef in gesprek met wethouder Paul Dirkse van financiën over de miljoenentegenvaller.

Hoewel de gemeente de tegenvaller makkelijk op kan vangen, moet volgend voorjaar de stroppenpot wel weer aangevuld worden. Het college zal het nu opgenomen geld dan dus moeten terugstorten en het kan daardoor niet ergens anders aan worden uitgegeven.

Trap-op-trap-af
Trap-op-trap-af betekent dat als het rijk meer geld uitgeeft, de gemeenten ook meer geld krijgen. Andersom is ook waar. Hoewel het goed gaat met de economie slaagt de Rijksoverheid er niet in om alle geplande uitgaven ook daadwerkelijk te doen en daarom daalt dus de uitkering aan de lokale overheden. 

BTW-compensatie
Een andere oorzaak van de lagere uitkering uit het Gemeentefonds heeft te maken met het BTW-compensatiefonds. Leiden kan daarop een beroep doen om betaalde BTW op investeringen terug te krijgen. Van de begrootte 1 miljoen euro wordt maar drie ton gerealiseerd. Een tegenvaller van 700.000 euro.

OZB-korting
De derde min in de rijksuitkering aan Leiden wordt veroorzaakt door de hoge huizenprijzen in de sleutelstad. De gemeente berekend over de waarde van al dat onroerend goed de Onroerend Zaakbelasting (OZB). Omdat de Leidse huizenprijzen beduidend hoger liggen dan gemiddeld, wordt de stad daarvoor gekort in de rijksbijdrage.

 

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×